Maler Jesus korsfestet

Johannes Kleppa har tidligere gitt ut boka Til Betlehem. Den har en andakt for hver dag i adventstida. Nå har han også skrevet en bok for fastetida. Det er 45 andakter. Alle er på to små sider og passer godt å lese som en husandakt.

Til Jerusalem er tittelen, og boka er innbundet og har et nydelig design. Den passer godt som en gavebok, og koster kun 150,-.

Det er skrevet flere fastebøker tidligere. Disse har ofte holdt seg til tekster i lidelseshistorien i evangeliene. Johannes favner bredere i sin bok. Omtrent halve boka henter tekster fra det Gamle Testamentet. Jesus kom for å oppfylle Skriftene. Det tegnes derfor et klart bilde av Kristus og hans død også i GT.

Alle andaktsstykker sier oss noe om Jesus og hans død. Hvem er Jesus? Hva betyr det han gjorde for oss? Hva lærer Bibelen oss om den lidende Messias? Et tydelig bilde av en Gud som sender sin sønn til frelse for våre synder, trer klart fram gjennom boka. Den er en god hjelp til å få holde «blikket festet på Jesus».

Jesus er verdens viktigste person. Han er Messias. Han er Guds utvalgte. Han er den oppstandne. Han er den vi må kalle på for å bli frelst. Uten han, var vi uten håp om frelse, og uten håp om evig liv. Vi trenger å minnes om hva han betyr for oss.

For kjøp av boka, kontakt post@misarepta.no

Ole Andreas Meling