Mannsmøte på Tonstadli

12-14 januar var 29 mannfolk samlet til mannsweekend på Tonstadli i Sirdal.
Den første i sitt slag i regi av Sarepta.

I flere år har Sarepta hatt kvinneweekend på Holmavatn. Nå kjente noen menn kallet til å dra i gang en mannsweekend. I vår tid er mannsrollen utfordret mer enn noen gang. Det er viktig at menn kommer sammen på denne måten, til oppbyggelse, samtale og bønn.  Målet for samlingen var: «Mannsweekenden ønsker vi skal være en møteplass mellom Guds Ord og menn i alle aldre der menn skal få større kjennskap til Guds og vår verden, og vårt håp i Kristus Jesus.»

Deltakerne var representert fra 4 fylker, fra Skien i øst til Øygarden i vest. Alderen varierte fra 26 til 77.

Tonstadli viste seg fra sin beste side, med fantastisk mat og godt vertskap.
Lørdag var det satt av litt tid til aktiviteter. Blant annet tok noen av deltakerne utfordringen med å prøve klatreveggen i den splitter nye aktivitetshallen.Talere var Ove Heradstveit og Ole Laurits Tønnesen.
Ole Laurits er fritidsforkynner fra Klepp stasjon, og talte på kveldsmøtene. Første kvelden talte han om Jesu gjenkomst og profetiene om og løftene knyttet til Israel. Andre kvelden talte han om Josef som forbilde på Jesus.

Ove Heradstveit, er tidligere psykolog, og bor for tiden i Øygarden. Han hadde 2 temasamlinger på lørdag. Første tema var «Skikk dere ikke lik denne verden- Bevissthet rundt åndskrefter i vår tid». Ove fortalte om erfaringer fra eget liv, om hvordan åndskrefter hadde fått makt og dro han vekk i fra Jesus. Og om hvordan landet vårt har vendt seg fra Guds ord.  


Neste time var temaet «Se jeg har satt foran deg en åpnet dør. Om frimodig tro på Guds ord i en frafallstid». Ove fortalte om hvordan familien ble vakt og hvordan Jesus fikk løse de fra åndsmaktene. Han la ut om hvordan Jesus har satt foran oss en åpnet dør.  


Søndag prekte Ove over dagens tekst, Mark.1.3-11, og fra Joh.15. Han snakket om at frukten kommer fra stammen, som er Jesus. En grein bærer bare frukt når den er en del av stammen. Samtidig som grenene bærer frukt, i kraft av de er koblet på stammen, trimmer vingårdsmannen grene så de kan bære mer frukt. Når Gud viser oss synd i livet er det for at vi skal kunne bære mer frukt og at det er vingårdsmannen som er ute og trimmer. Sentralt i alle møtene var fokuset på Jesus som vårt eneste håp til frelse.

Det var både vitnemøter og nattverdmøte. Lørdag var det satt av en time til samtale etter temasamlingene. Samtalen varte i 2 timer. Det var merkbart at den Hellige Ånd var til stede og rørte ved deltakerne gjennom det som ble forkynt.  

En deltaker sa: «Dette var så gildt at det burde vare en uke til».

Som avslutning på siste møtet sang vi:
«La det navn, o Jesus, som
du for meg har villet bære,
alltid meg i tanker være
Hvor jeg går i verden om!
Og i dødens siste dvale
la det styrke sjel og sinn,
at jeg må om Jesus tale
til jeg går i himlen inn!«

Flere av deltakerne ga tilbakemelding med ønsker om at dette må gjentas også neste år.

Frode Hegle