Centro Sarepta på skolebesøk på Sør- og Vestlandet!

I løpet av to uker nå i januar reiser våre volontører og jeg (Arild) fra skole til skole med «stand» for å informere om Centro Sarepta og muligheten til å gå på bibelskole hos oss. Det er kristne videregående skoler vi har prioritert å besøke denne gangen.

Vi har med oss brosjyrer, og deler ut en quiz som elevene kan svare på. Svarene finner de i brosjyren som vi deler ut. På hver skole trekker vi to vinnere, og premien er drikkeflasker med Centro Sarepta logo. Hovedpremien er en ukes fritt opphold på Centro Sarepta på dobbeltrom, og premien trekkes blant alle elvene som har svart riktig på quizen!

Vi opplever oss svært velkommen på skolene og blir veldig godt mottatt av både personalet og elevene. På noen av skolene slipper vi også til med morgenandakt og litt informasjon på fellessamlinger.

Vi opplever at en god del elver ser på Centro Sarepta som et veldig interessant alternativ som både bibelskole, for et utenlandsopphold, å lære seg bedre spansk og mulighet til å bli kjent med misjon i Sør-Europa. Det gjenstår allikevel å se om vi får konkrete søkere! Det er et viktig bønne emne!

I skrivende stund har vi allerede besøkt skoler mellom Stavanger og Bergen, og denne uken er det Sørlandet og Østlandet som står for tur. Denne rundreisen avsluttes med at vi deltar og har stand på Foross-konferansen i Oslo fredag og lørdag 19. og 20. januar.

Er du på denne konferansen er du hjertelig velkommen innom vår stand for en prat.

Vi er takknemlig til Gud som så langt har vært med oss på denne reisen, og bevart oss fra ulykker. Vi har hatt fint og laglig kjørevær på hele turen så langt, selv om værvarslene har vært noe truende.

Arild Melberg