Sarepta i samarbeid med Fjellheim

Denne uka underviser jeg 14 elever på Fjellheim i Romerbrevet. Det er 2. årselevene ved bibelskolen på linja som kalles Vitne. Mange av elevene her tenker seg ut i heltidstjeneste et eller annet sted i landet. Det gleder meg veldig å kunne være sammen om dette sentrale skriftet i Bibelen, sammen med reflektert og interessert ungdom.

I høst underviste Johannes Kleppa denne linja. Det vil også være noen av elevene her som vil være med forkynnere i Sarepta på praksis senere i vår. Når vi i tillegg kan nevne at Jan Tore Olsen blir med Fjellheim på tur til Bolivia, så forstår vi at samarbeidet er ganske omfattende dette året.

Vi tror at dette vil være til gjensidig glede og nytte. Vi er glade for å kunne bidra med undervisning, og kanskje vil også flere av disse ungdommene kunne bidra i Sarepta ved en senere anledning. Kristian Fagerli er i tillegg utleid til Val videregående skole i en 14 dagers møteserie.

Baksiden av det er kanskje at vi i noen uker får reist litt mindre til bedehus i Norge. Høsten er stor, men arbeiderne få!

Ole Andreas Meling