G11 på Skodje

På Søndag deltok Sarepta på G11-møte i Skodje bedehus. G11 er forsamlingens hovedmøte…..og her møtte vi en voksende forsamling med mennesker i alle aldre.

Nå er det jo ofte slik at dagens forsamlinger vokser fordi det kommer folk fra et større distrikt til slike typer Søndags formiddagsmøte.
Uansett……. Det er godt og viktig å samles om Guds Ord på Søndagene. Bra er det at flere barn og unge kommer til samlingene!
En stor flokk barn gikk til Søndagsskolen da jeg talte. Samtidig satt det en god gjeng unge ungdommer igjen i hovedsalen under talen. Noen av dem kom bort til taleren etterpå, gav en «fist bump» …..og kommenterte: «Bra tale!».

Skodje bedehus er velsignet med gode sang- og musikkrefter….. som er opptatt av og formidle ……til Guds ære. Må også få si at de som hadde ansvar for lyden på møtet gjorde et særdeles godt arbeid. Det er sjelden å høre et slikt godt lydbilde.

I slutten av måneden skal Sarepta igjen tilbake til Skodje bedehus. Da med bibelundervisning. De siste årene har vi besøkt dette bedehuset med bibelundervisning. Selv om forsamlingen på bibelkveldene ikke er like stor som på G11-møtene….så er det en lyttende og takknemlig flokk som bruker å komme.
26.-28. januar er det altså bibelhelg på Skodje bedehus…..eller var det Skøye (på folkemunnet) 😊