10-dagers møteserie i Søgne

Sarepta har hatt møteserie i Søgne fra 1.-10. desember med Jan-Tore Olsen som taler. Møtene ble holdt på Tryggheim bedehus, et lite bedehus hvor møtevirksomheten har tatt seg kraftig opp siste halvannet året.

Det er underlig hvordan lysten til å høre kommer av å høre. Det tror jeg også vi fikk erfare noe av disse dagene.
Midt i ei travel førjulstid var det fint å kunne samles om Guds ord kveld etter kveld, og få vende oppmerksomheten mot det som Jesus har gjort for oss.

Jan Tore Olsen talte på møtene i Søgne

Flere hadde satt av kveldene og fikk med seg alle møtene, mens mange var innom enkelte kvelder. Det var god spredning i alder, hvor også flere barn og ikke minst ungdommer fant veien til bedehuset.
Mange uttrykte stor takknemlighet for møtene, og vil nok gjerne at Sarepta kommer tilbake til Søgne.

JT