Sammenhengende bibelundervisning – utadrettede møteserier

Det er viktig med regelmessig møtevirksomhet i bedehusene. Gjerne med et fast møte hver uke der det er rom for forkynnelse, sang, vitnesbyrd og bønn. Samtidig er det avgjørende viktig med sammenhengende bibelundervisning og utadrettede møteserier i våre bedehus og forsamlinger.

Er det store frafallet vi ser…….. en konsekvens av at det nesten er slutt på møteseriene rundt om?

Sarepta har mange enkeltmøter eller to møter etter hverandre på småstedene vi besøker. Men det er et mål og et ønske at disse møtene skal gi smaken på Guds Ord….. slik at vi også kan få ha møteserier. Guds Ord må også få tid til å arbeide og virke. Mange som er på bibelcampinger og stevner om somrene kan vitne om dette:……….at Guds Ord begynte å arbeide med dem på en spesiell måte.

I forbindelse med vår bibelskole og misjonssenter, Centro Sarepta, er det en utstrakt bibelundervisning som foregår. Både på nordisk og på spansk.

I Norden har vi også bibelundervisning. Selv er jeg nå i Treungen og holder 6 bibeltimer på tre kvelder. Gjennomgang av et helt brev i bibelen….alle vers i sammenheng. Tilbakemeldingene på slik type undervisning er gode, også i Treungen.

Så er det generelt sett slik…. at det bare er noen som får smaken på det. Smaken på Guds Ord. Andre orker ikke tanken på det å skulle sitte og høre tre kvelder etter hverandre. Til det er det for mye viktig som skjer i ens liv….og da spesielt om kveldene.

Sarepta skulle gjerne lagt til rette for enda flere utadrettede møteserier. Vi mener at det er åpne dører for dette….av den enkle grunn at mange bedehus står og er lite i bruk i ukene. Mange ganger har vi bedt om at Herren må drive ut evangelister….og vi har bedt også deg om å be om dette. Samtidig må det også være et folk som bærer arbeidet i bønn og offer. Ett folk som «det ene nødvendige» er blitt det ene nødvendige for.

Hovedsalen i Treungen bedehus

Hovedsaken for Sarepta har helt fra starten av vært å skape en møteplass mellom mennesker og Guds Ord. Vi vet at møtet med Guds Ord kan og vil sette folk i bevegelse. Kvinna ved Sykars brønn ble satt i bevegelse ……..inn til byen……og hennes pekefinger var rettet mot den samme som Johannes døperen sin pekefinger var rettet mot.

Er du satt i bevegelse? Er bedehusbevegelsen…… i bevegelse ut? -UT med lange pekefingre rettet mot Jesus Kristus…… Han som er Guds Ord…….

Hovedbilde: Treungen bedehus