– Jeg trenger å få forkynt evangeliet

I slutten av september startet et nytt skoleår også for den spansktalende klassen vi underviser digitalt fra Centro Sarepta. Vi har opp mot ti studenter, og forventer at flere vil komme til utover høsten og vinteren. Fornøyde studenter fra forrige semester har ventet i spenning på ny oppstart.

Det er svært gledelig at vi også i år har fått et par nye studenter. Jungeltelegrafen gjør seg gjeldende også over Atlanteren, nye ansikter gir motivasjon også til oss som underviser. De av studentene som bor i Spania har vi i noen tilfeller besøkt personlig under misjonsreisene.

En av disse er Carmen Lopez som bor helt nord i Spania. På spørsmål om hvordan hun har opplevd de første undervisningstimene, svarer hun følgende:
– Jeg har fått mye ut av timene til nå. Etter flere år med en tøff kreftsykdom, var det oppløftende å få studere Jobs bok. Undervisningen fra Johannes evangelium har også vært så sentral og fin, jeg trenger å høre evangeliet forkynt klart og enkelt.

Carmen (nummer to fra venstre). Bildet er tatt på et husmøte i 2022.

Etter undervisningsøkten er det satt av noen minutter til spørsmål og samtale med studentene. Selv om tidspunktene kanskje ikke passer så bra for nordmenn, er de tilpasset til lunsjtid i Sør-Amerika og kveldstid i Spania (torsdager 19.30-21.00, samme tidssone som Norge).

Kurset startet med å utforske aktuelle temaer fra Jobs bok (Felipe) og Evangeliet etter Johannes (Janne), vi studerte tekster som handler om Guds trøst. Hver av modulene det undervises i, prøver å utfylle det som ikke fikk like mye plass i fjorårets timeplan.

Temaene er ikke bare informative og pedagogiske, men også trøstende og utfordrende for det kristne livet vi lever i dag. Vårt mål er at folk skal kunne oppleve Guds nærvær gjennom Ordet og ta med seg åndelig næring som de mange ganger ikke får i sine egne menigheter.

Bibellærer Janne Smetana var selv tilhører på undervisningen i vår (før han ble ansatt). Han forteller at han ble slått av hvor bra undervisningen var, hvor mye man lærte og hvor oppbyggelig den var. Så sentrert rundt Jesus Kristus vår Frelser.
– Nå har jeg selv hatt det privilegium å få holde en av timene torsdag kveld. For meg er det spesielt gledelig at to personer fra Peru er med som jeg kjenner fra vår tid der som misjonærer.

Hver undervisningstime gir en mulighet til å møte Kristus, både for lærere og studenter. Dette er det som motiverer oss til å fortsette å forkynne Jesus Kristus og hans korsfestelse. Hvis du kjenner personer som snakker spansk og ønsker å lære mer om Kristus gjennom Bibelen, nøl ikke med å sette dem i kontakt med oss (info@centrosarepta.es).

Vær gjerne også med å be for dette misjonsarbeidet, at vi får ord å dele som kan være til hjelp og velsignelse.

Felipe Lobo og Janne Smetana har også bidratt til denne artikkelen.