Ordet møtt med all godvilje i Gäddede

«Dette jeg har hørt i dag må jeg hjem å tenke mere over» sa en av de fremmøtte i Gäddede.
Det var slik de i Berøa også gjorde det.  «De tok imot Ordet med all godvilje, og gransket hver dag i Skriftene om det forholdt seg slik som det ble sagt». Apg 17:11

Ulrica ledet møtet

Den lille forsamlingen som vi møtte Søndag kveld… er svært takknemlige for at Sarepta besøker dem med forkynnelse av Guds Ord. De støtter arbeidet i offer og bønn, og det sa vi en hjertelig takk for!

Det var det andre møtet de hadde hatt nå i høst. I Juli hadde de jubileumshelg 100+. På grunn av pandemien var 100 års jubileet blitt utsatt et par år.

Forsamlingsbygget i Gäddede

Den lille forsamlingen har brukt mye tid på oppussing av forsamlingslokale de siste par årene. Nå håper de å kunne få starte opp lavterskeltilbudet «tirsdagskafeen» igjen. Ellers så er onsdagen den vanlige møtedagen pluss en del søndager og evt. møtehelger.

Samlingene avsluttes alltid med kveldsmat eller fica

Det er like vanskelig for Sarepta å kjøre bil i Sverige som i Norge………….vi passerer bygd etter bygd der det er slutt med møtevirksomhet, men ved litt nærmere undersøkelser så «oppdager» vi at det bor noen troende her og der.
Kan vi stoppe? Kan vi følge opp om vi prøver med møter enda ett nytt sted?

Be om at Høstens Herre må drive arbeidere ut!…..og om Herren reiser opp enda flere nådegaver….at vi må kunne kalle dem inn i tjenesten og sende dem av gårde til de «glemte» steder i Norden. Gjerne i Sareptabiler….som har vist seg å være så gode arbeidsredskaper i «felten».

Tenk over hva du og jeg skal bruke «de siste dager» til.

  • OG JA….det kommer rett som det er møtefremmende til samlingene

Hans B

Hovedbilde: Jonas og Ulrica synger og leder allsangen