Faste møter i Bergen

Tirsdag 5. september er det møte i Mathopen bedehus i Bergen. Vi ønsker med det å starte opp regelmessige møter her. I første omgang et møte i måneden.

Vi har i et par år hatt slike møter i Oslo. Storbyene våre er steder der studenter samles, og vi tror det er viktig å være til stede her. Mange har også satt stor pris på at det finnes et slikt tilbud, med litt enkle møter med klar forkynnelse og mulighet til en drøs etterpå.

Sarepta har ikke som målsetting å starte menigheter. Vi er i all hovedsak et supplement, og det vil vi være også i Bergen og Oslo. Men vi håper at denne muligheten vil bli tatt godt imot også i Bergen.

Det med regelmessige møter, er noe vi prøver å organisere stadig flere steder. Mellebyer et annet sted vi har fått være med starte slike møter. Ønsker du regelmessig besøk av Sarepta på ditt hjemsted, så ta kontakt! Vi vil veldig gjerne hjelpe med det så langt vi har kapasitet!

Ole Andreas Meling