Møter på Fjosloftet

Jeg har talt Guds Ord på mange forskjellige steder, men helgas møter hadde en spektakulær innsikt/utsikt.
Møtene i Etnedal i Valdres var denne gangen lagt til «Fjosloftet»…. av forskjellige årsaker. Det kom bra med folk. Tett oppunder 20 personer. Flokken har ikke minket de siste årene.

Utsikten vår fra møtelokalet. Rolige flotte dyr spankulerte rundt om, mens andre tok en hvil i tørre gode båser

«Møtelokalet» hadde utsikt til 70 melkekuer pluss kalver. Fantastisk å se hvor harmonisk livet er i et slikt lausdriftsfjøs. På «fødestua» fikk vi oppleve at det ble kalving. Møtedeltakerne hadde en spesiell….. og flott utsikt……og det så ut til at dyra syntes det var artig med deres innsikt til møtelokalet.

På «fødestua» kom denne kalven på lørdag kveld

På siste møtet ble det opplyst at de nå skulle starte opp med bibellesnings kvelder igjen. Det har de visst hver torsdag! Annenhver onsdag er det bønnemøter. Det ble også opplyst om at det var ny møtehelg om 14. dager. I dette…….Bibel, Bønn, Brodersamfunnet…….ligger nok årsaken til at flokken ikke har minket de siste årene?

HB