Fra småbarns munn

Læreren måtte spørre foreldrene. – Hva er egentlig denne sommerleiren på «Sarepta» for noe? Jeg skjønner det er i nærheten av Benidorm, men hva handler det om? Datteren deres har ikke snakket om annet de siste ukene.

Deltagerne på årets sommerleir på Centro Sarepta var en god miks av voksne og barn, nye fjes og gamle kjente. Vi gleder oss over at mange av de som har vært her før, inviterer med seg nye. To av våre beste ambassadører er søstrene Ainhoa (9) og Angie (7) fra Barcelona. Mamma Sandra forteller at læreren til førstnevnte på sist utviklingssamtale spurte dem om Sarepta.
– Da vi ba døtrene våre velge mellom sommerskole på den lokale skolen og sommerleir på Sarepta, var svaret unisont fra dem begge: Sarepta!
Døtrene har også denne gangen fått med seg slektninger og venner av familien til å bli med på leir.

Ayad og Maryan bidro med forkynnelse og sjelesorg.

Nytt av året var at vi denne gangen startet leiren allerede mandag. Det startet forsiktig med én familie, utover i uka kom stadig flere til. Mandag til torsdag var det møter på kvelden i tillegg til enkle morgensamlinger. Fredag til søndag var det også bibeltimer på formiddagen med eget opplegg og aktiviteter for barna.

Bibeltimene tok opp tema som «Hva Kristi rettferdighet gjør i oss» og «Forsoning: En ny relasjon med Far». Ayad El-Hadji talte på flere av møtene. Sammen med kona Maryan hadde de tatt turen fra Granada helt sør i Spania for å være sammen med oss disse dagene. Ayad har vært eldste i pinsemenighet der i flere tiår.

Også på denne leiren var det mange barn. Fredag og lørdag fikk de høre om hvordan Jesus tar i mot barna, og fortellingen Jesus fortalte om sønnen som kom hjem. Våre nye volontører hjalp barna med perling av armbånd, en aktivitet som skulle vise seg å bli svært populær. Det gir mening å snakke om en egen «leirmote» denne uka, da nesten alle voksne etter hvert gikk rundt med armbånd barna hadde laget. Gjennom hele uka var kvikksølvet stadig over trettigradersmerket og flere av barna utviklet nærmest svømmehud etter mange timer i det krystallklare saltvannsbassenget.

Det var svært populært når ungdommene vil leke med de yngste barna.

På vitnemøtet lørdag ble det takket for undervisningen som hadde vært gjennom uka. Flere ga uttrykk for at leiren og fellesskapet hadde gitt næring til livet med Jesus. Et par av barna tok også ordet og ville dele fra sin Bibel. 

Under avslutningsgudstjenesten søndag fikk vi be for de nye arbeiderne som starter sin tjeneste i Sarepta denne høsten. Andrea Tarbensen og Elina Odisho har kommet fra Danmark for å være volontører dette skoleåret, mens Ann-Charlotte og Janne Smetana med sin datter Ella skal inn i ulike oppgaver både på senteret og ute i felt.

Du kan lese mer om våre nye medarbeidere og se flere bilder fra leiren i neste nummer av Sareptanytt som kommer i løpet av september. Send en e-post til sareptanytt@misarepta.no om du ønsker bladet tilsendt.