220 000 på misjonsløp

Fyresdal var en samling som var betydningsfull på mange måter. Først og fremst er det et sted hvor vi kan få høre mye Guds Ord forkynt. Det er et sted som kan gi hjelp i vår forhold til Gud. Det opplevde vi veldig sterkt i dagene campen varte. Både forkynnelse, sang, samtaler og forbønn fikk styrke og fornye troen på Jesus.

Dernest er Fyresdal et sted mange nye kan få kjennskap til Sarepta, og da gjerne ta del i det kallet vi har fått. Sarepta har fått ansvar for et stort arbeid som drives i mange land. Men det bæres av kristne i Norge. Vi trenger forbedere og støttespillere. Vi trenger personer som kan ønske forkynnere velkommmen i sin hjembygd, og vi trenger noen som kan nevne møtene i bønn.

Og i tillegg til det er Bibelsommer i Fyresdal blitt et svært godt håndslag til Sarepta sin økonomi. Misjon er ikke gratis. Sarepta har veldig fokus på å gjøre ting så rimelig som mulig, med så lite administrasjon som mulig. Men gratis blir det ikke. Uten inntekter må vi legge ned arbeidet.

Misjonsløp er det som får inn desidert mest. Til nå er det kommet inn 217 000 på misjonsløpet. Årets prosjekt er å rekruttere nye forkynnere i Norge. Og det er derfor med glede vi kan melde at Fyresdal er en viktig årsak til at vi har tilsatt en ny forkynner, og er i dialog med en annen.

I tillegg var det misjonstivoli, som også gav en inntekt på 22 000. Hele 60 frivillige var med å arrangere dette!

Når vi i tillegg tar med over 60 000 i kollekt, fikk vi inn nærmere 300 000 denne uka. Det utgjør rundt 5 % av alle intekter Sarepta får inn i løpet av et år.

Takk til alle som deltok! Takk til deg som fortsatt bærer Sarpata sitt kall med deg i hjertet! Vi må skape møtesplasser mellom Guds Ord og mennesker! Det haster!

Ole Andreas Meling