Sykehus og tivoli

Klokken nærmer seg 2300. Men vitnemøtet tar ikke slutt. Det varte 2 timer på onsdag, og nærmer seg 2 timer også denne kvelden. En time unna er det countryfestival på Seljord. Ingen tenker at de skulle heller vært der. En kjenner en er på hellig grunn.

Møteleder prøver å reise seg for å avslutte det, men så var det en til som ville si noe. Det er sterke vitnesbyrd om levd liv sammen med Jesus. Her er smerte og her er glede. Noen vitner om å ha våknet opp av søvnen. Noen kommer med alvorlige formaninger andre med løfter til trøst. Det er unge som har sitt første vitnesbyrd og det er eldre som kommer med lang livserfaring. Vi får del i livsvisdom, lært av Gud.

Det er slik når en får være hos den store lege. Noen legebesøk er korte, men viktige. Andre er lenger. Det kreves gjerne en operasjon og et langt sykehusopphold. I Fyresdal får sjelelegen virke over en uke. Det er en uke med mye forkynnelse i sang og tale. Vi ønsker at både forkynnelsen og sangen skal kunne være til hjelp. Det er forkynnelse av synd og nåde. Når Gud kommer oss nær, blir ikke dette bare troslære og dogmatikk. Det blir Guds lys inn i mitt liv. Det er Gud som kommer meg nær. Det er ikke predikanten en hører, men du merker at Gud taler gjennom ham.

Og så har vi hatt seminar om Guds ordninger i heim og menighet. Dette er sannheter som er sterkt truet. På Sareptasommer er alt Guds Ord velkommen. Herren er god i alt han taler.

Mange søker forbønn og hjelp. Flere blir salvet og bedt for. Og så går samtalen i leiren. Hva har vært det viktigste for deg på leiren, spurte jeg en av de unge deltakerne. «Samtalene», svarte han kontant. Kristne brødre som hjelper hverandre på vegen.

Og så har vi fått avreagert innimellom med fryktelig mye moro. Misjonstivoli, kompani Bergsland, Fyresdals tøffeste, fotball og bading. Vi skal få være hele mennesker og glede oss sammen i lek og moro.

Det er en Herrens nåde, og en åpnet dør at vesle Sarepta kan samle over 400 til bibelcamp. Når kan vi melde oss på for neste år? spør de meg. Ja, det kan være lurt å være tidlig ute. I år var det tidlig venteliste.