Jærtun samlet inn stort beløp til Sarepta

Jærtun Lutherske Friskole har hvert år et misjonsprosjekt. Fokuset deres er ikke først og fremst å samle inn penger, men å formidle hvor viktig det er med misjon. De bruker det også som et tverrfaglig tema. Her inngår matlaging, geografi, samfunn og religion.

I år var det Misjon Sarepta de valgte. Det er særlig leksehjelpen i Al Faz de har fokusert på. Rundt 15 barn får hjelp av ansatte fra Sarepta til å forstå leksene sine. Dette er noe barna og foreldrene setter stor pris på, da barna har eksamen hvert år. Står de ikke på den prøven, må de gå året om igjen. Det bringer også Sarepta i kontakt med nye mennesker som vi kan få invitere til senteret på andre aktiviteter.

Elevene har på ulikt vis også samlet inn penger til arbeidet. Og ikke mindre enn 90 000 kroner har de samlet inn! Det er rekord for skolen, og en stor hjelp for oss. Det var derfor med stor glede og takknemlighet jeg fikk overrakt denne store gaven av elevrådsleder Dibora og Salvar.

Vi takker Jærtun på det aller varmeste for denne store gaven. Og vi ønsker dem Guds rike velsignelse med sitt eget misjonsarbeid.

Ole Andreas Meling