En liten minnetale…

Vår gode Ford Focus har avgått med døden på dramatisk vis. Den brukte sine siste livskrefter til å frakte vår kjære styreformann, Johannes Kleppa trygt ned de stupbratte fjellsidene av fjellet Bernia. Enhver som har kjørt ned disse bakkene vil kjenne på en liten redsel – hva om bremsene ryker her? Og bremsene røk. Men først da de var vel kommet ned. Kraftanstrengelsen var så stor, at vår tapre Ford kollapset fullstendig, og livet stod ikke til å berge.

I 2016 hadde Nærbø ungdomslag Sarepta som misjonsprosjekt. Det gjorde at vi kunne kjøpe en sårt tiltrengt bil. Valget falt på en Ford Focus, som allerede hadde godt med livserfaring. 35 000 var prisen. Den var verdsatt lavt, og få trodde den kunne ha så lang tid igjen å leve.

Siden har den stått trofast på sin tjenerplass. Ikke har den klaget på varmen. Utseende bar etterhvert preg av stor lidelse i solvarmen, og den fikk et stadig mer falmet preg.

De første årene fikk den være med på lange misjonsoppdrag. Fullastet med folk slet den seg opp bakke etter bakke. Når vi var på husbesøk, ventet den trofast utenfor. Mon den forstod at den var en viktig misjonær?

Senere har den måtte nøye seg med kortere turer. Den har fraktet besøkende rundt på sightseeing. Den har hentet folk på flyplassen. Den har kjørt oss ned til turistkirka. Annenhver fredag hjalp den voluntørene bort til Corazon Expres. Småting og store ting. Selvsagt kunne vi gått til Al-Faz! Det er jo bare en god kilometer dit. Men Forden måtte være med. Etterhvert tror jeg den kunne vegen helt selv.

Kanskje ble den litt sjalu på sin større og litt finere lillesøster, 9-seteren? Men ikke et ord har den sagt om det. Like trofast har den vært.

Så har det blitt noen ganger til doktor verksted. Da har tanken kommet – får vi se den igjen? Finner de nå så mye som er galt med den, at vi må innse at avskjedstimen er kommet? Gang på gang har den overrasket oss og kommet tilbake med helsen i behold.

Men nå er det altså slutt. Takk til Ford Focus for lang og tro tjeneste. Takk også til Nærbø ungdomslag. Men takk mest av alt til Gud som lar pengene rekke langt på Centro Sarepta.

Ole Andreas Meling

https://misarepta.com/2016/08/28/naerbo-kristelige-ungdomslag-gav-kjempesum-til-sarepta/