Nærbø kristelige ungdomslag gav kjempesum til Sarepta

Fra august 2015 til august i år har Nærbø Kristelige ungdomslag (NKUL) hatt Sarepta som sitt misjonsprosjekt. I går kveld var daglig leder i Sarepta med på ungdomslaget for å si en hjertelig takk for innsatsen.

Gjennom kollekter og dugnadsarbeid har ungdommene det siste året bidratt til at kjempesummen på 85.900 kroner er kommet inn til Sareptas arbeid.

Ungdomslaget har en visjon om «å vinne mennesker for Kristus», og gaven som er gitt til Sarepta vil konkret gå inn til utadrettet arbeid sør i Europa og inn mot Nord-Afrika. For at Sareptas arbeidere skal komme seg rundt med møter til forskjellige steder trengs transport. Dette skal gaven brukes til. På en konkret måte vil NKUL sitt bidrag være med på å bringe evangeliet videre!

På siste møtet til NKUL før sommerferien var Jan-Tore Olsen der og talte Guds Ord. Med seg på møtet hadde han Katy fra Spania. Hun fikk møte Jesus Kristus til frelse på et bibelkurs som Sarepta hadde i Spania sist høst. Det var flott for ungdommene å få møte en nyfrelst og få se at det nytter og bringe evangeliet ut.

IMG_0947
Jan-Tore Olsen og Katy

Leder for NKUL, Eirik Åsland, takket Sarepta fordi de hadde fått lov til å være med på dette prosjektet og for at NKUL hadde fått «vanvittig god oppfølging» fra organisasjonen.

Sarepta vil gjerne at du husker på Nærbø kristelige ungdomslag i bønn!