Nye ansatte Centro Sarepta

Ann-Charlotte og Jan Ulrik Smetana har sagt ja til å arbeide på Centro Sarepta skoleåret 2023-2024. De starter etter planen opp 15. august og blir i utgangspunktet et år. De tar også med seg sin yngste datter på 11 år.

Ann-Charlotte og Jan Ulrik er fra Sverige, nærmere bestemt Stockholm og Umeå.

Jan Ulrik har tatt teologi i Gøteborg, og begynte deretter som forstander ved leirstedet Fridheim. Den er tilknyttet ELM (Evengelisk Luthersk Mission). De har også vært 4 år som misjonærer i Peru. Fra 2018 har han vært driftsansvarlig for Fridheim. Ann-Charlotte er lærer og har vært ansatt ved en kristen friskole i området der. Begge snakker godt spansk.

Jan Ulrik deltok på en leir for spansktalende i høst sammen med sin kone. Der deltok han som forkynner.

Vi er svært glade for at de vil flytte til Spania for å arbeide ved Centro Sarepta. Det er flere av våre ansatte der ned som er i fødselspermisjoner, samt at økende aktivitet gjør at vi trenger mer personell. Vi er svært glade for å få en kvinne til å bo fast ved senteret. Ann-Charlotte vil være en slags «husmor» og vil også kunne bidra inn mot leksehjelparbeidet. Så vil du søke som bibelskoleelev, så blir du godt tatt vare på!

Nå ser det ut som vi kan få elever ved den spanske bibelskolen til høsten, og da trenger vi flere som kan hjelpe til med undervisning. Her vil Jan Ulrik kunne bidra. Han vil også delta i utreisevirksomhet og forkynnelse rundt om i Spania. Hans erfaring som vaktmester ved Fridheim, vil også komme godt med på senteret.

Vær med å be for dem at alt må legge seg til rette med flytting. Det er enda ikke i orden med skoleplass for deres datter og heller ikke i orden med leilighet. Vil du være med å betale noe av lønna for dem, så kan du tegne deg som fast giver på Støtt oss. Vi trenger noen som går og noen som sender!