Møtehelg på Fogn

Vi var samlet tre kvelder på Fogn bedehus. Kristian Fagerli talte alle tre kveldene. Det ble løftet fram et budskap som viste oss hva det kostet Gud å være nådig mot menneskene. Første kvelden fikk vi noen glimt fra Jesu vandring opp mot Golgata, og Kristian “malte” noen bilder for oss av Jesus som lider. Lider istedenfor oss. Stygge bilder. Fine bilder. Flere av disse delte han også i en andakt på langfredag for to år siden. Bruk gjerne de knappe 20 minuttene den varer til å høre den. Den ligger ute på Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=e65G9A_-HMU&ab_channel=MisjonSarepta.  

Den andre kvelden var også Elisabeth Gjerde Haddeland med. Hun ledet møtet, og sang evangeliet inn i hjertene våre. Også denne kvelden fikk vi grundig og god undervisning om korset og stedfortredelsen. Utgangspunktet for talen var spørsmålet: “Hvem var det som tok livet av Jesus?” Ut ifra Bibelen fikk vi mange svar på det. Et av dem var: du og jeg; Det var våre synder som tok livet av Jesus. Det siste og avgjørende svaret var at det var ingen som tok Jesu liv. Jesus gav livet sitt selv. Bare når det var frivillig, sa Kristian, kunne offeret være fullkomment. 

Hver kveld var det en liten flokk som kom, og som satte pris på forkynnelsen og budskapet. Vi sitter igjen med takknemlighet, både for arbeidet som drives av Sarepta, men aller mest en takknemlighet for det Jesus gjorde for oss.

Broderhilsen fra Ruben