«Kretssekretærene» legger til rette for forkynnelsen av Guds Ord

Hovedsaken i Misjon Sarepta er å skape møteplasser mellom Guds Ord og mennesker. Enten det er Sør-Europa, Nord-Afrika, Sør-Amerika eller Norden.

Sarepta begynner å få en ganske utstrakt virksomhet i Norden og det takker vi Herren for………. Han som åpner opp dører for sitt Ord.
Vi takker også alle dem som er med i bønn til Herren for arbeidet……ber om at Herren nettopp må åpne dører for sitt Ord inn til enkeltmennesker, bygder og byer. De har fått bønnesvar.
Så vil vi også takke alle de frivillige «kretssekretærene» rundt om i landet som er med i planleggingen av enkeltmøter, bibelhelger og møteuker. «Kretssekretærene» er jo ikke noe annet enn kontakter som er behjelpelige med planlegging. Vi har også noen som tar et særskilt ansvar inn mot det å samle Unge-Voksne og barn og unge til bibelcampinger.

Asbjørn Nordpoll

Nå har vi fått en ny «kretssekretær» i medarbeiderfellesskapet. Asbjørn Nordpoll har sagt seg villig til å ha ansvar for området Ryfylke. Etter hvert vil han ta kontakt med bygder rundt omkring…… med spørsmål om det er ønskelig med flere samlinger om «det ene nødvendige». Om du på ditt hjemsted i Ryfylke ønsker møter med Sarepta ……så ta kontakt:

Asbjørn Nordpoll
Helgøyvegen 237
4167 Helgøy I Ryfylke
+4799698101
a-nordp@online.no

Sarepta ønsker ikke å arrangere et møte bare for å ha et møte. Det må være en med forkynnernådegave som deltar med forkynnelse av Guds Ord. Sarepta har etter hvert blitt velsignet med mange frivillige forkynnere som tar på seg møter. Vi har også de siste årene kalt flere unge forkynnere inn i tjeneste som ansatte.
I sist «Ettertanke» her på hjemmesiden skrev styreformann Johannes Kleppa dette:   «Vi hadde nettopp styremøte, og dagleg leiar fekk då i oppdrag å kontakta fleire med tanke på forkynnaroppdrag i Sarepta. Må Herren driva ut dei han vil ha i slik teneste.»

Takk for forbønn, givertjeneste og all frivillig innsats som legges ned av de mange!

Bilde: Asbjørn Nordpoll
Hovedbilde: Svein Wilhelm Nessa på talerstolen