Møtehelg i Skodje bedehus

I helga har det vært fire bibeltimer pluss et formiddagsmøte i Skodje bedehus. Fremmøte var etter forholdene svært bra. Det var glatte veier på Sunnmøre og mange forskjellige sykdomsvarianter i hus og hjem.

«Det er godt å få kunne starte et nytt år på denne måten! -…….med bibelundervisning på bedehuset»  var det en som sa etter den første kvelden.

Skodje bedehus er både flott og praktisk. Flere unge familier er blitt en del av forsamlingen på dette huset. Selv om det er forsamlingen som står for det «daglige» arbeidet på huset….er de seg ikke «selv nok». De ser det som en berikelse at talere fra de forskjellige «små» organisasjoner kommer innom med møter. Det gir mer bredde i de nådegaver som stiller seg frem og skal forkynne.

Det er godt å se at det er noen som samles og ber i Skodje bedehus. Til og med undertegnede og Misjon Sarepta sin virksomhet er det noen som ber for.
Dette bønnearbeidet er avgjørende!
Avgjørende for at dører åpnes for Guds Ord.
Avgjørende for at taler blir bevart og får budskap å gå med.
Avgjørende for at det blir inngang for Ordet til enkeltmenneskers hjerter
Avgjørende for inngang til hjertene ….til de ufrelste som «plutselig» kommer innom på møtene våre.
Avgjørende for at det kan skapes nye møteplasser mellom Guds Ord og mennesker ……der det ikke er slike møter.
Avgjørende for at nye unge nådegaver tar ut med Ordet.

Hjertelig takk for all forbønn og omtanke!

HB