Julemøter i Valdres

Denne helga har Tor André og jeg vært oppe i Valdres og hatt fire møter for Sarepta. Her var det mye snø, minusgrader og skikkelig julekortstemning. Vi hadde tre møter på Bruflat Menighetshus og et møte på Ryfoss Misjonshus.

Ryfoss Misjonshus der 25 personer møtte frem til møte en lørdag kl. 13.00…….siste helga før julaften
Det var kaldt på Ryfoss

På Ryfoss Misjonshus var vi på formiddagsmøte. Vi var rundt 25 stykker i alle aldre. Tor André talte ut fra tre viktige spørsmål. 1) Hvorfor kom Jesus til jorda? 2) Hvorfor måtte Jesus dø? 3) Hva betyr det for meg?

I en julesang står det slik i det tredje verset: «Fra krybben til korset gikk veien for deg, Slik åpnet du porten til Himlen for meg, Velsign oss, vær med oss, gi lys på vår vei, Så alle kan samles i Himlen hos deg.» (O: Eivind Skeie)

Denne sangen summerer godt opp det som var budskapet på dette møtet. Jesus kom til jorda julenatt med den hensikt å en dag dø på et kors. For å sone for all verdens synder, slik at hver den som tror på Ham får evig liv.

Under møtene i Valdres bodde vi hos to fantastiske damer, Magnhild og Hanne Marit. De gjør en veldig viktig jobb med å legge til rette for møter på Bruflat Menighetshus. De gjør det meste fra å huse talere, diske opp med kaffe og kaker, lede, vitne, invitere på møte og få folk til å føle seg varmt velkomne. Det er langt fra enkel bevertning når de har ansvaret. Vær gjerne med å be for arbeidet som gjøres for Guds rike i Valdres.

Elisabeth på møte i Etnedal (Menighetshuset på Bruflat)

Inspirert av julekortstemningen i Valdres har jeg til slutt lyst å hilse med et bibelvers vi nylig fikk tilsendt på nettopp et julekort. Det er en profeti fra Det Gamle Testamentet, som ble oppfylt da Jesus kom til jord. Da han hadde gått veien fra krybben til korset, det som vi minnes i julen:
«Se, der er vår Gud, ham som vi ventet på, at han skulle frelse oss. Dette er Herren som vi venter på. La oss fryde og glede oss i hans frelse.» Jes 25.9.

Hilsen Elisabeth Gjerde Haddeland