Hva er kirkens budskap til verden?

Den kristne kirke er et historisk faktum. Den er i seg selv et under, og har overlevd forfølgelser, forførelser og frafall. Den er ikke bundet til organisasjoner eller kirkesamfunn, men lever i verden i alle gjenfødte Guds barn.

Det hele startet med 12 menn. Flere av dem ulærde og uerfarne med forkynnelse og evangelisering. På bare få år, skjedde en eksplosjonsartet vekst. Hva var det de gjorde? Hva var strategien? Hva var budskapet?

Kom de med en bedre moral? Jo, i Paulus brever står det noen formaninger som vi skal følge. Men leser du apostelgjerningene, så var det ikke det de prekte. Likevel er det ingenting som forandrer et lands moral, som kristen tro.

Kom de med en bedre politikk? Det var diktatur som rådde, med all makt til keiseren. Det var slaveri, undertrykking og fattigdom. Her var det nok å ta tak i for kristne politikere. Men apostlenes taler og Paulus brever er nærmest fri for politikk. Likevel er det ingenting som forandret politikken som kristendommens vekst.

Var det imponerende filosofiske betraktninger? Nei, de var stort sett alle ulærde menn, som bare forkynte enkelt videre hva de hadde lært av sin mester. Likevel er det ingenting som forandrer menneskets livsanskuelse som Bibelen.

Var de dyktige artister, som fenget med en underholdende stil og morsom framtoning? Svaret er igjen nei. Likevel er det ingenting som bringer slik lykke og innhold i livet som Bibelens budskap.

De forkynte det samme budskap som englene sang julenatt. Se, jeg forkynner dere en stor glede. En glede for alt folk. I dag er det født dere en frelser, han er Messias Herren! Så kort og enkelt at et lite barn forstår det.

Gud akkompagnerte det med englesang og lysglans. Det får ikke vi oppleve. Men budskapet er det samme. Vi forkynner Kristus! sa Paulus.

Han er Herren. Han er Gud. Han er den allmektige. Mer allmektig enn penger og vitenskap. Større enn all verdens herskere.  Og han er vår frelser. Han frelser oss alle fra våre synder.

Dypt i hvert menneske er det en redsel for Gud. Denne driver mennesket til å hate Gud, flykte fra Gud og lage sine egne guder. Den gjør at du lettere velger TV enn Bibel. Vi elsker ikke Gud. Og det preger så mye av våre liv og tanker. Det er denne grunnskade som er menneskets dypeste problem.

Julenatt kommer himmelen med et budskap til alle vonde samvittigheter. Guds lys kan gjøre oss redde, på samme måte som hyrdene.

Vær ikke redd! I dag er det født deg en frelser! Jesus kom for å frelse deg fra dine synder. Fra alt som er Gud i mot i deg, frelser han deg. Ingenting hindrer nå Gud fra å ta imot deg! Jesus har frelst deg fra det.

Hvordan svarer vi på det? Det eneste rette er at vi tror på Ham! Kommer til ham og blir hos ham.

Dette er det eneste budskapet som bringer mennesker og Gud sammen. Dette skaper fred på jorden. Fred i menneskets onde samvittighet, fred mellom mennesker og Gud og fred mellom mennesker og mennesker.

Dette enkle budskapet er det som forandrer menneskeliv, familier og samfunn.

Jeg forkynner dere en stor glede. I dag er det født dere en frelser!

Ole Andreas Meling

foto: adobe stock