Bibelskole for spansktalende

Jeg liker undervisningen godt fordi jeg synes det vi lærer er sentrert om Kristus, og det er en sunn teologi. Uttalelsen kommer fra en av elevene som gikk på den digitale bibelskolen i vår. Også dette semesteret har vi gleden av å tilby nettundervisning til spansktalende både i og utenfor Spania.

Vi har gått fra å ha i underkant av ti til å ha opp mot 14 studenter som kobler seg til hver tirsdag og torsdag fra kl 19.30. Studentmassen vår er kanskje ikke så mye å skryte av tallmessig, men mange teologiske fakulteter i Spania vil heller ikke kunne vise til større antall. Ikke engang på et fakultet i den katolske kirke hvor de forbereder sine prester til tjeneste.

Vi vet at dette er utfordrende tider å høre Guds Ord, kanskje fordi budskapet er hellig og mennesket, mer og mer, ønsker å fremheve sin uavhengighet og gå sine egne veier bort fra Gud. Likevel er Herren trofast og har gitt oss elever som ønsker å leve i omvendelse og tro på Bibelens budskap.

Felipe fra sitt mini-studio i 2. etasje på Centro Sarepta.

Vår studentmasse kommer fra en rekke spansktalende land: Spania, Bolivia, Peru og Chile. I tillegg er det også noen spansktalende fra Norge som følger nettstudiene.

Noe av det vi tror elevene liker best, er at vi bruker hele Bibelen i undervisningen. Vår styrke er at vi gjennomgår, i dens historiske kontekst, frelseshistorien, og gir mening til det de leser i sine bibler. En veldig viktig sak fordi mange har pastoralt ansvar og ikke vet hvordan de skal plassere hendelsene i rekkefølge slik at de kan tolkes riktig.

Så er det også de som kanskje har mindre kunnskap, og setter pris på en forståelig forklaring som igjen kan skape mer interesse, mer sult etter å kjenne Ordet.

Selv om det ikke er mulig å gjennomgå Bibelen bok for bok slik vi kunne gjort med timer mandag til fredag hele skoleåret igjennom, har vi likevel mulighet til å fordype oss i de viktigste og mest essensielle tekstene i Skriften, som leder oss til Kristus i hans kors og oppstandelse, og til hans andre komme.

Vi ber Herren om fortsatt gode timer i felleskap på tvers av landegrenser og at enda flere kan finne veien til det digitale klasserommet utover høsten og vinteren.

Tilbakemeldinger fra fire elever som gikk kurset i vår:

Jeg opplever å kunne bruke mye av det jeg har lært på ungdomsmøtene hvor jeg har lederansvar.

Undervisningen har vært en hjelp i mitt åndelige liv og også hjulpet meg i tjenesten jeg har her hjemme i kirka.

Timene har vært som vann for meg, i en periode med åndelig tørke.

Tidligere var jeg nærmest redd for å lese Johannes’ Åpenbaring, men nå føler jeg meg i stand til å fortsette å lese i den.

(Illustrasjonsfoto: Adobe Stock)