Møte på Melleby 11. oktober 2022

På det gamle bedehuset i Melleby i Soli i Sarpsborg har det vært aktivitet helt tilbake til 1883. Utallige barn har fått sin første kristne opplæring der, og det har vært vekkelsestider underveis i perioden. I dag har vi fortsatt barnemisjon i virksomhet, men ingen søndagsskole. De faste møtene i regi av Indremisjon og Misjonssambandet faset også ut for fire-fem år siden, i takt med at lederne nådde høy alder. Samme vei har det gått med Yngres og bl.a. Blindemisjon.

Bygda samlet seg til et par allmøter høsten 2018 og det ble enighet om å forsøke og holde liv i bygget. Det er flere som har vært i bønn til Gud om å sende nye krefter og om at nye mennesker skal komme til tro. Og nettopp det har skjedd.

I fjor dukket Ole Kristen Wastvedt opp og spurte om Misjon Sarepta kunne få holde møte i det gamle bedehuset, som nå heter Melleby Grendehus. Og slik ble det. Hans Bergane skal nå snart besøke oss for tredje gang, mens vi også har vært velsignet med besøk fra Ole Andreas Meling og Even Ydstebø.

Tirsdag 11. oktober var det Ole Kristen Wastvedt som talte. Møteleder innledet med ord fra Hebr kap 11, om troen som er en sikkerhet for det som håpes, hvordan både Noah og Abraham ble rettferdiggjort ved at de holdt fast i troen på det som skulle komme, og om vårt kristne håp om den framtidige, himmelske virkelighet.

Landekoret besøkte oss og sang inspirert og til glede for de ca 15 frammøtte.

Wastvedt talte ut fra Luk 21.33, om Guds ord som aldri skal forgå. Han talte varmt å bli i Guds kjærlighet og om å ta til oss av Ordet. «og at de som elsker Ham, holder hans bud: «hvis dere holder mine bud, blir dere i min kjærlighet, slik jeg har holdt min Fars bud og blir i hans kjærlighet», Joh. 15.10.

Møtene med Sarepta er blitt starten på en aktivitet som nå er fast hver andre tirsdag i måneden. Den 7.-8. november kommer Hans Bergane tilbake og skal holde bibeltimer om helliggjørelsen.

Misjon Sarepta har vært et positivt bidrag til at det igjen er liv på bedehuset/grendehuset, der vi akkurat ble ferdig med å sette i stand et helt nytt kjøkken til møtet den 11. oktober.

Vi har også formiddagstreff månedlig i regi av Tune, Greåker, Soli og Holleby menigheter, samt frikvelder med tema fra Guds ord sett opp mot hva som i dag skjer i samfunnet.

Vi takker for besøket denne gangen og ser frem til det videre arbeidet og nye besøk fra Misjon Sarepta.

Lars Edvard Andresen