Høringssvar til departementet

En ny lov mot konverteringsterapi er på trappene. Denne ser vi på som et alvorlig inngrep i flere menneskeretter. Loven hadde høringsfrist 10. oktober, og Misjon Sarepta har sendt inn et høringssvar.

Høringssvar til «Høringsnotat om regulering av konverteringsterapi» fra Misjon Sarepta

Organisasjonen Misjon Sarepta vil med dette respondere på det utsendte høringsnotat om regulering av konverteringsterapi.

I all hovedsak vil vi støtte opp under høringssvar gitt av til Helhet, Morfarbarn og for våre søsterorganisasjoner NLM, IMF, Normisjon og DELK. Vi legger også til grunn den særs grundige kritikken av forskning rundt kjønnsbekreftende behandling, skrevet av FHI.

Vi vil bare understreke og legge til følgende:

– I dag tar vi et nytt, stort og viktig skritt på veien mot et friere og mer inkluderende Norge, uttalte Anette Trettebergsstuen om den nye loven.

Vi mener derimot at loven vil gjøre Norge mer ufritt og ekskluderende.

Særlig følgende uttalelse i høringsutkastet vil gjøre Norge til et mer ufritt og utrygt land.

«Departementet vil likevel ikke utelukke at slike samtaler og veiledning kan regnes som en metode dersom de inngår i et systematisk forsøk på å intervenere i den andres seksuelle orientering eller kjønnsidentitet»

Denne uttalelsen gjelder foreldre og sjelesørgere, og griper dermed veldig sterkt inn i religionsfrihet og familierett. Dette har vært sentrale menneskeretter, som definerer og kjennetegner et fritt demokrati.

Det kan være ulike grunner for at både sjelesørgere og foreldre vil anbefale en mindreårig å bruke tid på en beslutning om en irreversibel hormonell behandling. FHI dokumenterer også at denne behandlingen er lite dokumentert forskningsmessig, og må regnes som eksperimentell.

Men også religiøse grunner for hvilke råd og veiledningen foreldre gir sine barn, er en viktig rett å ta vare på.

Departementet argumenterer med at det ikke er rett å skade et menneske, med begrunnelse i religiøs tro.

Flere høringer, bl.a. Til Helhet, dokumenterer tydelig at det er stor uenighet om hva som skader et menneske mest. Forskningen som ligger bak departementets høringsutkast er svært mangelfull.

Å innskrenke så sentrale menneskerettigheter på så svakt grunnlag, er en uhyre alvorlig dreining mot et ufritt land. Her er det departementet sin ideologi som skal definere hva som er skadelig, og noe annet defineres som ulovlig. Dette er en totalitær tankegang, som tidligere har vært fremmed i Norge.

Dette understrekes også av følgende sitat fra høringsutkastet:

«handlinger motivert av at ikke-heterofil seksuell orientering og transpersoner er syndige eller feil, vil rammes av straffebudet.»

Loven kriminaliserer sjelesorgen, når sjelesorg gis av personer som ikke bøyer seg for skeiv teori. Tradisjonell bibelsk veiledning vil ofte anbefale personer å ikke leve ut sine seksuelle følelser. Homofile vil veiledes til å leve i sølibat, på samme måte som single og ugifte. Ektefolk vil veiledes til å leve i troskap mot sin ektefelle. Denne veiledningen vil vi hevde er både sunn og god.

Blir denne tolkningen av loven stående, er det ikke bare en liten innskrenkning av religionsfriheten. Det vil være et opphør av religionsfrihet. Kun den religion som ikke går på tvers av departementets, vil bli akseptert. Da er det ikke lenger religionsfrihet.

Misjon Sarepta

Daglig leder, Ole Andreas Meling