Oppmuntrende bibelhelg

«Det har vært godt å være her!», «Takk for god fokynnelse og nydelig sang!»

Fra 50-80 deltakere samlet seg til forkynnelse på Holmavatn denne helga. De kom folk fra Ryfylke, Agder og Jæren, Ølen og Molde.

Sarepta har mange gode sangkrefter selv, men i tillegg fikk vi også nydelig sang av familien Fredly.

Johannes Kleppa talte over temaet Adam og Kristus, og understreket hvor viktig det er å tro på en historisk Adam. Evolusjonsteorien passer ikke inn i skapelseshistorien. Han tok også for seg hvor avgjørende det er at Guds Ånd åpenbares Skriften for vår tanke.

Kristian Fagerli talte over Sal 90,16. La din gjerning åpenbares for dine tjenere, og din herlighet over dine barn.

Ole Andreas Meling talte over Ef 4,16. Bli vred, men synd ikke.

Tor Andre Haddeland talte over Sal 93. Den kom dessverre ikke med på opptaket.

Talene kan du høre her: