Plass til flere bobiler på Holmen

Forrige helg (10.-11. juni), var det dugnadshelg på Holmen leirsted i Senja kommune. Holmen eies og drives av Normisjon, og er stedet hvor Sarepta har arrangert sin bibelcamp i Nord-Norge de siste årene. Et eldre leirsted krever sitt når det gjelder vedlikehold, og også denne gang var det mange ting som stod på lista over hva som måtte gjøres.

Rundt tyve kvinner og menn stilte opp på dugnad denne helga. De fleste med tilknytning til Normisjon, men også en god gjeng fra Sarepta. Og mange kom langveisfra. De med lengst reisevei kjørte nok over sytti mil t/r for å bidra på dugnad. Det er rett og slett beundringsverdig.

Mange større vindu ble skiftet i løpet av helga, det ble lagt beslag på taket på hovedhuset, hytter og rom ble vasket ned, og mange andre mindre oppgaver ble utført.

For Sarepta sin del så var det primært utvikling av tomtearealet som stod på programmet. Vi har opplevd svært god deltakelse på bibelcampene siden vi startet opp i 2017. I perioder har overnattingskapasiteten på hytter og rom vært sprengt. Det har også vært begrenset hva vi har kunnet ta imot av bobiler og campingvogner. Det har derfor vært et mål for oss å få utvide kapasiteten, slik at det blir rom for flere vogner og bobiler. Vi brukte derfor helga til å rydde området mellom kapellet og småbåthavna. Nærmere førti større trær ble felt, kappet opp og kvistet. Lykkelige naboer fikk hente seg gratis ved, og et godt mål med tomt ble gjort klart med tanke på fremtidig bobilparkering (og lekeområde ellers i året). Nå trenger vi bare å få på plass gravemaskin for å fjerne røtter og jevne ut området, før årets bibelcamp braker løs fra 8.-17. juli.

Det er kjekt å være sammen på dugnad. Det binder oss sammen, og skaper en opplevelse av eierforhold til Holmen, som igjen gjør at man kjenner på ansvar for å ta vare på stedet. Svært mange gav tydelig uttrykk for stor glede over å møte mennesker man ikke kjente fra før, men som var glad i Holmen. Ikke minst rundt måltidsfelleskap med salmesang og bønn, ble nye kontakter knyttet. Fra Normisjon sin side ble det også uttrykt stor begeistring over at Sarepta har lagt sin bibelcamp til Holmen, og at stedet nå i enda større grad brukes til det som var formålet når leirstedet ble bygget, nemlig at Guds ord måtte forkynnes både til liten og stor.

Med tanke på årets bibelcamp er det allerede fulltegnet på hytter og rom på hovedbygget, men det er fortsatt plass om noen vil ta turen i bobil eller campingvogn. Vi har etter at Holmen ble fylt opp, også noen som vi har bestilt rom for på Nordborg vgs på Finnsnes, ca tyve minutter unna. Her er det også fortsatt ledig overnattingskapasitet. Hovedtalere på årets bibelcamp blir Johnn Hardang, Leif Nummela og Gunnar Andersson, og det legges i tillegg til rette for et bredt aktivitetstilbud for både små og store.

Nærmere informasjon finner du her: https://www.facebook.com/events/1576403186046294

Påmelding på telefon +47 482 65053 eller på mail: jtolsen@misarepta.no.