Ljusspridare

De siste tre dagene har vi hatt møter i bönhuset Betel i Sörfors. Sörfors er et flott sted (by på svensk) der det ikke er butikk, men skole og barnehage. Om lag 400 boenheter hører til «byen». Folket er på hils med hverandre og jeg har lagt merke til at da skal hånden løftes høyt….og man skal vinke. På alle plakattavler rundt om i «byen» henger det oppslag om møtene. De to siste årene har det nesten ikke vært møter på Betel, men de har hatt online bønnesamlinger.

På det første møtet kom det i underkant 10 fra Sörfors og vel 10 fra andre steder. Det er en del ungdommer, som bor i Umeå, som har tatt turene både til Varmvattnet og Sörfors. Disse ungdommene tok ansvar for «fica», sang og traktering av piano den andre kvelden.

En god del ungdommer kom på møtene kveld etter kveld. Noen av dem stilte opp med sang, hjalp til med «fica» og pianospilling.

Veldig fint var det å treffe ei som har fått møtt Jesus til Frelse ……nå i den senere tid. Gud brukte pandemien til å vekke henne opp. Hun hadde ingen kristen bakgrunn. Om kort tid skal hun døpes. Kveldene i Varmvattnet og i Sörfors var spesielle for henne, fordi hun aldri hadde vært på noen sånn typer bönhus tidligere.

Gunilla t.v. og Josefine. Josefine er kona til Thomas (nordmannen som er blitt svensk og har ordnet praktisk med møteplanleggingen for oss)
Gunilla arbeider for Luthersk Litteratur-Mission som gir ut dette tidsskriftet og har egen hjemmeside som du kan søke opp.

Gunnilla har vært på mange av møtene den siste uken. Hun brenner for Litteraturmissionen…..at Guds Ord og god kristen litteratur må få lyse opp og lyse frem i familier og hjem. Det er Guds barn, Lysets barn…som kan være «Ljusspridare». «Gud som sade: «Ljus ska lysa ur mörkret», han har lyst upp våra hjärtan för att kunskapen om Guds härlighet som strålar från Kristi ansikte ska sprida sitt ljus.»
2.Kor 4:6 SF2015

15b Dere skinner blant dem som lys i verden, 16a idet dere holder fram livets ord, (Fil. 2: 15b-16a)

Det er et kolossalt bombardement av antikristelig tankegods inn over alles liv.
VI MÅ BLI LESERE IGJEN! Folket i bedehusbevegelsen ble kalt «lesere» før. De las først og fremst Guds Ord, men også annen god kristen litteratur. Internett har all verdens av stoff, men det er noe med å få en bok i hånden.

Det er så avgjørende i vår tid at «kunnskapen om Guds herlighet i Jesu Kristi åsyn skal lyse fram.» 2Kor 4:6b. Kunnskapen er viktig. Læren er viktig….for den vil nemlig prege livsførselen.

Et voldsomt åndelig mørke siger innover Norden. Det er et mørke som truer menneskets eksistens. Han som står bak……. er han som bare kommer for å stjele, myrde og ødelegge. Løgnens far.  Utdanningsinstitusjoner, styresmakter og overhoder bryr seg ikke om å eie Gud i kunnskap. Nei de vil ha Han bort….også alle hans røster på jorden.
Guds dom over dette allerede er virksom. Herren sier:

Og ettersom de ikke brydde seg om å eie Gud i kunnskap, overga Gud dem til et udugelig sinn, så de gjør slikt som ikke sømmer seg. Rom 1:28

Det er en stor nød. Frafall i akselerasjon. Vi kristne bærer på en sorg og en bønn for de vi bor iblant. «At de må bli frelst!» Men når Herren overgir et menneske, en styresmakt, overhoder og institusjoner til et udugelig sinn……da akselererer ondskapen….slik som vi leser videre i Romerbrevet:

29 De er fulle av all slags urett, umoral, griskhet, ondskap, fulle av misunnelse, mordlyst og strid, svik og falskhet. De ble ryktemakere, 30 baktalere, gudshatere, voldsmenn, overmodige, storskrytere, oppfinnsomme til ondt, ulydige mot foreldre, 31 uforstandige, upålitelige, uten naturlig kjærlighet, ubarmhjertige. 32 De kjenner godt til Guds rettferdige dom, at de som gjør slikt, fortjener døden. Likevel gjør de ikke bare slikt selv, men de holder også med dem som gjør det. Rom 1:29-32

Og folket….ja, både barn, unge og gamle forføres og ledes på den brede vei mot fortapelsen.

Innerst inne vet de at dommen kommer en dag……men enda flirer de mot den og sier: «Det går jo så bra med oss i Norden! Vi har nok å spise og drikke…så la oss fortsette å leke. Syndens lek. Det ser ikke ut som Gud finnes! Så da vil JEG, MEG og MITT være gud»

Men dommen ….den endelige kommer!

Åååååå …..vend om til din Far, Frelser og Herre før det er for sent! Ta imot Guds Sønn…din Frelser. Han som er Ordet. Han som er fra evighet av. Han som er menneskenes LYS! Han som kommer snart!

I begynnelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud. Alt er blitt til ved ham, og uten ham er ikke noe blitt til av alt som er blitt til. I ham var liv, og livet var menneskenes lys. Og lyset skinner i mørket, og mørket tok ikke imot det. En mann sto fram, utsendt av Gud. Hans navn var Johannes. Han kom for å vitne. Han skulle vitne om lyset, for at alle skulle komme til tro ved ham. Han var ikke lyset, men han skulle vitne om lyset. Det sanne lys, som opplyser hvert menneske, var i ferd med å komme til verden. 10 Han var i verden, og verden er blitt til ved ham, og verden kjente ham ikke. 11 Han kom til sitt eget, og hans egne tok ikke imot ham. 12 Men alle dem som tok imot ham, dem ga han rett til å bli Guds barn, de som tror på hans navn. Joh 1:1-12