Bli Lys!

De siste dagene har Sarepta hatt møter i Varmvattnet bönhus. Det å ha møte en mandag kveld var de ikke vant med, men mye folk kom også i går kveld. Ja, enda flere enn på Søndag. Og så mange unge som kom! Da mintes de at Hans Erik Nissen også hadde hatt møte her en mandag kveld for 30-40 år siden. Den mandagskvelden var det visst så fullt av mennesker i bönhuset at folk måtte stå.

Varmvattnet bönhus

Den siste uken har Sarepta hatt mange møter i distriktet her. Flere har vært på mange av møtene. Ved kaffebordet i går kveld var det noen som slo frempå om at man igjen skulle prøvd med en møterekke (møteuke) i Varmvattnet. Det er rart med dette. Når man har ett møte et par ganger i måneden ……..synes man det er nok med det. Men får man møter flere kvelder etter hverandre….og det er åpenbarings Ånd i  møtene….ja, da vi begynner folk å spørre etter mer møter. Man er i ferd med å få smaken på Guds Ord. Troen på at Herren kan vekke opp og frelse mennesker. Når man selv opplever å bli vekket, fornyet og ikke minst få se Jesus Kristus og skue inn i frihetens fullkomne lov på nytt…….da vokser tilliten til Ham som er Ordet.

BLI LYS! – sa Gud en dag…..og det ble Lys.
For han talte, og det skjedde. Han bød, og det sto der. Sal 33:9

Han som skapte himmel og jord en dag……Han som skapte deg og meg til mann eller kvinne……Han er den samme i dag som ved skapelsens morgen.

Men ved syndefallet kom et mørke inn i verden og i mennesket. I deg og meg. Den åndelige død kom. Den legemlige død kom. Syndens lønn er nemlig døden!
For mennesket ville det ende med den evige død (fortapelsen) om ikke mennesket fikk et nytt liv….altså blir født på ny.
Vi mennesker var døde ved våre overtredelser og synder. Vi er ute av stand til å skape noen nytt liv i oss. Men Han som en dag sa «BLI LYS!» -Han er mektig til å la Lyset skinne frem i våre hjerter. Dette på grunn av Hans fullbrakte frelsesverk. Ja, Han kan la selveste Morgenstjernen (Jesus) gå opp i våre hjerter……og bo der.
Gud ved sitt ord og Den Hellige Ånd kan føde på ny……det som er dødt….slik at det får LIV!
DET EVIGE LIV!

Og dette er det evige liv, at de kjenner deg, den eneste sanne Gud, og ham du utsendte, Jesus Kristus. Joh 17:3

14 Men hvordan kan de påkalle en som de ikke er kommet til tro på? Og hvordan kan de tro på en som de ikke har hørt om? Og hvordan kan de høre uten at det er noen som forkynner? 15 Og hvordan kan de forkynne, uten at de blir utsendt?  Rom 10:14f

Så gjenstår det å si takk til alle dere som sender oss ut med Ordet og ber for oss. Dere som betaler både lønn og dieseltank på dieseltank for at mennesker skal komme til tro og bli bevart i troen på Jesus Kristus.

Så kommer da troen av forkynnelsen som en hører, og forkynnelsen som en hører, kommer ved Kristi ord. Rom 10:17

De tre neste kveldene skal vi samles i Sörfors bönhus (Betel). Be om at Herren må åpne en dør for Ordet….inn til ett hjerte til….

Bilde: Adobe Stock

HB

Hovedbilde: Adobe Stock