Leve i Lyset

Lørdag var Sarepta i storbyen Umeå. Over 130.000 innbyggere bor her og byens myndigheter planlegger for en vekst på 70.000 de neste 30 årene. I denne byen finnes mange slags forskjellige religiøse retninger og forsamlinger. «Det er noe for enhver smak» – sa en dame som jeg snakket med. Så kommer spørsmålet; Er det noen som leder mennesker til Han som er Lyset….og bringer Ordet slik at menneskene blir avhengige av å leve i Lyset?

Betyrelsen (Styret) i ELS hadde møte hele lørdagen. Sarepta ble invitert til å si litt om hvordan og hvilken misjonsvirksomhet vi driver. Vi fikk sagt litt om bibelskolen Centro Sarepta og fortalt om at alt ligger til rette for å ta imot elever fra Sverige også. Så fortalte jeg om at vi gjerne ville nå ut til «småstedene» i Norden med møtevirksomhet. Det gledet mitt hjerte å høra at også ELS brenner for å nå ut til nye steder i Sverige og til områder som tradisjonelt sett har blitt betegnet som «åndelig mørke områder».

I Umeå har Evangelisk-Luthersk Samling (ELS) en kirke som heter Mariehemskyrkan. Her hadde vi møte lørdag kveld. Det er visst normalt, men i «Covidtiden» har det vært få lørdagssamlinger. På lørdagene har de prediken, men ordet blir også gitt fritt til sangforslag, vitnesbyrd og bønn. Kvelden avsluttes med «fica». Her har de god tid til samtale og fellesskap.
I Mariehemskyrkan har de også samling hver Søndag kl. 11.00 …….så det er nesten bare hjem og snu imellom møtene.

Mariehemskyrkan i Umeå

Lørdag kveld var det en forkynnelse til kall og omvendelse. Fariseeren i oss ble avkledd……der vi står på vår høye stol……konkurransens og sammenligningens arena………og skuer nedover på alle de som ikke lever like «bra» som oss….. på de felt i livet som den egenrettferdige er sterk på. Mennesker som ikke har like mange «riktige tanker» i hodet som oss og som heller ikke kan like mange læresetninger som oss. Ikke like kjent i Bibelen som oss og som ikke kan like mange sanger fra sangboken som oss.
«Tollere og syndere» -Fysj!
Men selv kan den egenrettferdige unnskylde og bortforklare sin baktalelse, pengekjærhet og stoltheten. Det er noe man holder borte fra Han som er Lyset…… for man vil ikke ha disse gjerninger refset. Det er mørke rom i livet som man elsker….. og vil leve i. Synder som aldri blir nevnt for Ham som er Lyset.
Ja, for hvem bekjenner vel disse synder? Gjør du?

Men «tollerne og synderne»…… midt i deres synder, fall og mørke kom Han som er Lyset. Han kom til dem med budskap som førte til erkjennelse av at; «Jeg er fortapt og ser ingen utvei!»
Men Han som overbeviser om synden….Han kommer også med budskapet om Rettferdighet og Frelse i Jesus Kristus. Denne Frelse tok de imot….og de ble i Lyset. De ble frelst! De hadde ikke alltid så mange ord. En kunne slå seg for sitt bryst og si: «Gud vær meg synder nådig!». En annen kunne si; «Kom meg i hu når du kommer i ditt rike». De var hjelpesløse i seg selv og hadde EN bønn.
De trengte en Frelser. – Og de ble der i Lyset hos Ham.

Det er samme type mennesker som blir frelst i dag.
Eier du den hjelpesløses bønn?