Dele Lyset – der du bor

I Överrödå byastuga hadde Sarepta møte for snart fire år siden. Det var det første «vanlige bedehusmøte» som hadde vært i Överrödå på svært lenge. Thomas, som opprinnelig er fra Norge, har sammen med sin kone slått seg ned her i denne lille «bygda». Fire barn i tripp trapp rekkefølge er kommet.
På det første møtet vi hadde her var det bare Thomas og familien som kom fra bygda. Noen få andre tilreisende kom….folk som nå bodde andre steder, men som hadde gått på skolen her i dette huset ……som nå har blitt en byastuga.

«Når det er mørkt i ei bygd, må vi bringe Lyset dit» – sier Thomas. «Guds Ord må bli forkynt og lest her…..…det er jo det som er Lyset» – sier han videre.
Det ble ikke bare med det ene møtet i byastugan for snart fire år siden. Thomas kaller inn til «bibelstudium» hver andre fredag i måneden nå……..og tenk….nå kommer det noen fra bygda. Også noen som de senere årene har fått møtt Jesus til frelse.

«Jeg kunne reist land og strand og forkynt Ordet slik som deg Hans…..og det kunne jo sett stort og flott ut, men hva om Herren ikke hadde tenkt den oppgaven for meg? – at Han heller ba meg om å bo i Överrödå! -Og bringe Lyset hit og i bygdene omkring her!»

Her tror jeg Thomas er inne på noe vesentlig. I dag har vi alt for mange bekjennende kristne som durer av gårde til store forsamlinger og stevnehelger for å bli «underholdt» og for at de kanskje skal få kjenne på en god stemning. Samtidig ligger arbeidet brakk der de egentlig bor. Ingen bringer Lyset dit, hverken til store eller små.

I dette rommet samles man til bibelstudie hver andre fredag i mnd. Fredag 10. juni kom det 21 unge og eldre til samlingen.
  • Gjør det lille du kan, der hvor Gud har deg satt, Stå ei ledig mens dagene flyr! Etter vår kom­mer høst, og på dag følger natt, Og kan hende ny morgen ei gryr. Mens det ennå er tid, så Guds ord på ditt sted, Og din gjerning skal modnes i fred.
  • Gjør det lille du kan, og tenk slett ikke på At så ringe og lite det er! Hvordan skulle du da med fri modighet gå Dit din mester vil sende deg her? Er det arbeid du fikk, som en dråpe i hav, Vær tilfreds at til deg han det gav!
  • Gjør det lille du kan, og glem aldri at Gud Bare tro- skap hos alle vil se! Og vær glad du får gå med det ringeste bud, For han selv vil bestandig gå med. Hvilken fryd om en dag Herren sier til deg: Hva du gjorde, du gjorde mot meg!

Vi forkynnere som reiser land og strand blir nok oftere lagt merke til…….. enn misjonsvennen som står trofast i kallet og bringer Lyset ut på sitt hjemsted.
Personlig så tenker jeg at det er en mye lettere oppgave å ha fått kallet til å reise rundt i hele Norden med Ordet enn den oppgaven å trofast dele Ordet….Lyset…….på det stedet man bor….år etter år. Må Herren velsigne alle dere som står i denne tjenesten lokalt ……..år etter år…… i barnelag, søndagsskole, formiddagstreff, ungdomsarbeid og annen møtevirksomhet.

Kjærlighet oppfinnsom gjør, Gud vil åpne meg en dør. Med en glad vil jeg meg glede, Med en sorgfull vil jeg grede. Virke sådan i det stille,- Det var det jeg gjerne ville.

Vise vei til himmelhavn, Til Gud Faders åpne favn, Til det gledens vell, det rike, Som på jord el har sin like, Virke sådan i det stille, – Det var det jeg gjerne ville.