Lysglimt i Sverige

«De fleste «bønhus» legges ned i Sverige, men her bygger vi nytt» – var det en dame som sa til meg i Bjurfors.
Dette er den mest ungdommelige forsamlingen jeg har vært i på lang tid. Rett og slett et lysglimt på landsbygda i Sverige.

En ny møtesal er blitt bygget i løpet av det siste året

«Bønhuset» er egentlig våningshuset på et fraflyttet gårdsbruk. For 10-15 år siden slo de ut en del vegger innvendig og brukte gårdshuset til møtene sine. I løpet av det siste året har de bygget ut en stor fin møtesal. Det er ikke så mange familier som står bak og bærer arbeidet her, men de er barnerike. Da jeg kom til «bønhuset» var det åpent. «Det står alltid åpent her på bygda» sa en av karene. Ungdommene liker å samles der utenom møtene også.

Noen av ungdommene på møtet sang fint og godt tilos

De aller minste barna syntes nok det var vanskelig å forstå denne mannen som snakket så rart….selv om han snakket klingende Oslodialekt…..men ungdommene og de voksne sa at det var lett å forstå.

Gäddede

I Gäddede besøkte vi igjen den lille forsamlingen som holder til i Pingstkyrkan. De er svært takknemlige for at Sarepta kommer med forkynnelsen av Guds Ord til dem. De støtter ofte opp om møter som vi har i Lierne også.

I Gäddede var det også byggearbeid i gang. Her skal det bli nytt kjøkken

Forsamlingen i Gäddede kunne fortelle oss at de er med og ber for arbeidet til Sarepta. Dette er det vi er aller mest takknemlig for!….selv om de også sa at de ville bidra med økonomisk støtte. Det er helt avgjørende at Herren ser i nåde til oss i Norden og at Han åpner dører for sitt Ord inn til enkeltmennesker, bygder og folkeslagene.

Så får vi be: «Så gi da din tjener et lydhørt hjerte» 1Kong 3:9a

Rådet som Salomo fikk trenger også vi å ta til oss:
«Og du, min sønn Salomo, lær din fars Gud å kjenne og tjen ham med udelt hjerte og med villig sjel! For Herren ransaker alle hjerter og forstår alle menneskers tanker og råd. Dersom du søker ham, skal han la seg finne av deg. Men dersom du forlater ham, skal han forkaste deg for alltid.» 1Krøn 28:9

Ja, så ber vi igjen…… med Salmisten:
«Lær meg, Herre, din vei! Jeg vil vandre i din sannhet. Gi meg et udelt hjerte til å frykte ditt navnSal 86:11