En vakker og vis bok om ekteskap og familieliv

-Det som er bokas store styrke, er den praktiske visdommen som hele tiden kombineres med en dyp respekt for Guds ord og Guds gode ordninger. Dette er en bok jeg vil komme tilbake til. Her er det mange ansatser til dyp tenkning rundt mange viktige tema. Dette er en bok jeg gjerne vil anbefale, og den er relevant for ektepar i alle aldre og livsfaser.

Dette skriver Knut Kåre Kirkholm i en anmeldelse av boken «Ekteskapet», som Sarepta nettopp har utgitt. Kirkholm, som er høgskolelektor ved Fjellhaug internasjonale høgskole og redaktør av Fast Grunn, sier at dersom denne boken setter standard for hva som vil komme på Sarepta Medier, har vi mye godt i vente derifra.

Anmeldelsen er skrevet på nettstedet foross.no, som er en kristen ressursside. Stoffet her er bibelbasert og korsforankret teologi. Vi siterer fra anmeldelsen:

«Ekteskapet er en flott bok, det gjelder både innhold, layout og innbinding. De aller fleste av bokens 18 kapitler er på 3-4 sider. Ekteskap og samliv behandles i hele bredden fra den første forelskelsen og like til det å eldes sammen. Langs veien skriver Palo om grunnlaget for ekteskapet, samlivet, seksualiteten, forholdet til familie og venner, enslig stand, livet som foreldre gjennom både småbarns- og tenåringsfasen.

Kapitlene er korte og poengterte. Svært få poeng utbroderes i detalj, men de legges fram på en måte som inviterer leseren til å tenke videre og anvende det inn i eget liv. Palo skriver svært praktisk og realistisk. Vi lever i den tiden vi lever i, og må forholde oss til det. Det er ingen hjelp i å dvele med alt som var så mye bedre før. Det tilfører boken en realisme som jeg likte svært godt.

Det er også verdt å nevne at hun kommer inn på temaet «underordning», som i skrivende stund debatteres med en viss heftighet i den kristne dagspressen. Dette løser hun på en fin måte, synes jeg. Poenget hun løfter fram er at tekstene om underordning først og fremst må forstås i lys av Ef 5,21: «Underordne dere under hverandre i Kristi frykt.» Dette utlegger hun med setninger som bærer i seg et dyp vi trenger å tenke grundig gjennom: «Konen skal ha Kristus til forbilde i Hans frivillige underordning under Faderen. Mannen skal ha Kristus til forbilde i selvoppofrende og tjenende kjærlighet, inn i døden om så kreves». Her finnes det ingen rett til å «utøve en «herre-i-huset-mentalitet, som konen uvilkårlig måtte adlyde», fortsetter Palo. I en slik kontekst er kjærlighet å forstå som gjensidig selvoppgivelse og uselviskhet. Det er noe ganske annet enn den maktkamp-mentaliteten som altfor ofte skinner gjennom når temaet ellers diskuteres.»

Boken koster kr 125, og kan bestilles på post@misarepta.no. Porto for ett eksemplar er kr 50.