Dyrebar veiledning om ekteskapet

Ekteskapet er en fundamental Guds ordning. Så mye står på spill både for barn, voksne, samfunn og nasjon om ekteskapet forvitrer. Og vi ser i dag så mye konflikt, fortvilelse, usikkerhet og sinne knyttet til ekteskap som ikke fungerer. Og så er det nettopp et fungerende ekteskap som er det nærmeste paradis vi kommer her på jord! Men vi trenger alle sårt veiledning. Både de som svever i sin forelskelse til de som har vært gift i lengre tid.

Maj-Lis Palo har noe å si til oss alle. Denne boka inneholder kjærkommen veiledning basert på livserfaring, menneskelig klokskap og tillitsfull tro på Guds ord og Bibelens ordninger.

Maj-Lis Palo kommer fra Sverige. Hun blir omtalt som «en mor i Kristus». Hun tilhører den læstadianske vekkelsen, og denne er kjent for en sterk bibeltillit som også preger denne boka.

Boka er lettlest og består av små forholdsvis frittstående artikler som tidligere er publisert i avisen Kyrka och Folk.

Det er skrevet mange bøker om ekteskapet, men få er skrevet av kvinner. Særlig vi menn bør lytte til denne kvinnens tale. Denne er nemlig skrevet av en særdeles klok kvinne! Hun gir råd og veiledning preget av stor livsvisdom og erfaring. Alle forelskede bør lese denne, samt alle nygifte og alle godt gifte! Den har også en veldig fin artikkel om det å være enslig.

Hun stiller i starten spørsmålet om hvorfor så mange ekteskap ryker. «Kan det ha sin grunn i at mange ekteskap i dag i praksis bare er en totvinnet tråd?.. ekteskapets skjebne blir helt avhengig av hvordan de to menneskene, mannen og konen, selv makter relasjonen, det vil si helt avhengig av menneskelig kraft.» Så viser hun i boka vei, slik at vi kan bindes sammen med en tretvinnet tråd.

Hun taler frimodig om Guds ordninger, også hustavlene som taler om kvinners og menns ansvar. Det er særdeles nyttig å få denne veiledning fra en kvinnes ståsted. Hun taler også veldig klokt om seksualitet i ekteskapet. Den må inngå i en helhet. Hun viser også hvorfor det er så viktig å vente med den til en er gift, for det vil «stjele den tid og energi som de to trenger for å lære hverandre å kjenne som sjel og Ånd.» Hun taler også flere steder om å misbruke Guds ordninger. Det at skilsmisse ikke skal være en løsning, må aldri brukes som et «alibi» til ikke å pleie ekteskapet. «Da har en misforstått grundig hva et ekteskap er», sier Maj-Lis.

Ingen steder prøves vår kristendom som i ekteskapet. Enhver får kjenne på sitt kjød og sine fristelser. Derfor er det så nyttig å lytte til denne kloke kvinnens ord. Hun hjelper oss til å tenke klart og bibelsk rett, både om tilgivelse og veien videre. Hvordan kan vi bevare kjærlighetsilden? Hva skal vi tenke om prevensjon og antall barn?  Hva når tenåringen ikke vil høre på oss lenger? Også avsnittet om å eldes sammen var innsiktsfullt og nyttig.

Boka er ikke utfyllende. Men deri ligger også dens styrke. Den er så lettlest at du kan lese den ut på en dag.

Ole Andreas Meling

Boka er å få kjøpt hos Sarepta Medier AS for kr 125,- + porto. Send mail til post@misarepta.no.