Bibelvennene i Elda

Sarepta har flere gode venner her i Alicante-området. Blant dem Pedro, en ydmyk og generøs mann. Etter flere år i RETO-bevegelsen, returnerte han til hjembygda si sammen med familien. Der samlet han en gruppe kristne, flere av dem med samme bakgrunn som han selv, og dannet en ny forsamling. De kaller seg «Amigos de la Biblia», «Bibelvennene».

Vi har vært heldige å få møte Pedro og vennene i Elda ved flere anledninger. Denne lørdagen var vi invitert til å undervise på en av bibeltimene forsamlingen hadde invitert til. Den lokale baptistkirken og en kirke nærmere Alicante som kaller seg «Jordens Salt» var også invitert.

Den første bibeltimen tok for seg viktigheten av å leve med frimodighet, å dele evangeliet slik vi kan lese i Apostlenes gjerninger at de de første kristne gjorde. Tredje time understreket viktigheten av nåden vi har i Kristus, om frelsen vi får gjennom troen på Ham. 

Kalt til frihet. Selv fikk jeg i time to, med utgangspunkt i Galaterbrevet 5,1-15, dele om den kristne friheten, og samtidig si noe om hensikten med Guds bud i dag. Loven har ikke frelst oss, det er det Kristus som har. Han har gjort alt for vår frelse, derfor kan vi ikke lenger leve under loven hvor vi forsøker å blidgjøre Gud med våre gode gjerninger. Han har elsket oss først, og det er i Åndens kraft og ikke i egen kraft vi skal få tjene ham. Tro virksom i kjærlighet.

En enkel plakat ved inngangsdøra ønsker velkommen til «Amigos de la Biblia».

Vi skal slippe å vinne noe for Kristus for å rettferdiggjøre oss selv. Paulus bruker sterke ord om de som vil hykle og gjøre seg rettferdige ved loven: «Må de bare skjære av seg alt sammen (…)» (Gal 2,12a). Vi er kalt til frihet, hvis vi skylder noe er det kjærlighet til hverandre.

Tilbakemeldingen i etterkant var at denne type forkynnelse var noe ukjent. «Dette trengte jeg å høre», var det en som sa. Timene ble også tatt opp slik at de som av ulike grunner ikke kunne komme denne lørdagen fikk mulighet til å høre.

Nye kontakter. Undervisningen og samværet etterpå ble til stor velsignelse for alle parter. For oss var det også en god anledning til å si noe om hva Misión Sarepta er og samtidig lære hverandre bedre å kjenne. Flere uttrykte ønsket om å bli kjent med Centro Sarepta, kanskje vil noen av disse gruppene på et senere tidspunkt ønske å ha en leir eller et arrangement hos oss. Vi fikk også en uformell invitasjon til å delta med egne volontører i et sosialt arbeide som hjelper hundrevis av mennesker i Alicante by.

Vi er takknemlige for fellesskapet i Elda og ser fram til neste besøk.

(Bildet øverst er fra en søndagsgudstjeneste noen uker tidligere.)