Guds Ord gir liv

Da er koffertene pakket, tanken fylt opp av dyr diesel og vi er på vei fra Sørlandet til Valdres. Nå i kveld skal vi ha et møte på Kjosen Bedehus, før turen går videre til Bruflat Menighetshus og Ryfoss Misjonshus som vi skal ha møter på denne helga. Vi gleder oss til å vitne om Jesus, få møte nye mennesker og besøke nye bedehus.

Vi gleder oss, fordi vi har verdens beste budskap å dele. Dette budskapet finner vi i Bibelen. Guds Ord har uendelig stor makt. I begynnelsen var det Guds Ord som skapte verden. Gud talte, og Ordet skapte havet, himmelen, solen, stjernene, dyr og til slutt menneskene. Guds Ord skapte liv. I dag skaper også Guds Ord liv. Det står i Efeserne 2:1 at vi mennesker er døde i vår synd. Dette kan bety to ting. For det første er alle vi mennesker som bor på jorda dødelige. Vi dør av sykdom, ulykker, vold og alderdom. Er det en ting vi er helt sikre på, så er det at det til nå har vært 100% dødelighet blant alle som har levd på jorda. (Foruten Enok og Elia som ble tatt opp til Herren før de døde). For det andre er vi døde på den måten at vi ikke eier evig liv i oss selv. På grunn av alt det onde som bor i hjertet vårt og alt vi gjør som er imot Guds vilje, er vi dømt til å komme til fortapelsen den dagen vi dør. I oss selv er vi dødelige og dødsdømte til en evig fortapelse. Men Guds Ord gir liv og skaper liv fremdeles! Ved å høre Guds Ord og komme til tro på Jesus Kristus får vi evig liv! Jesus, han som ble født i Betlehem, levde 33 år og ble kalt nasareer. Han som ble dømt til døden av Pontius Pilatus, korsfestet, døde og sto opp igjen etter tre dager, ved Ham får vi evig liv! Vi kristne kommer fremdeles til å dø en dag, men den dagen er ikke slutten på livet. Det er begynnelsen på et evig liv i Himmelen sammen med Jesus. Guds Ord gir liv på en annen måte også. Det gir den som er død i sine synder tilgivelse og rettferdiggjørelse. Når vi hører Guds Ord skaper Jesus tro, altså åndelig liv i oss som i utgangspunktet er døde i våre synder. Det gjør at vi blir nye skapninger, vi får et nytt liv da. Et liv som tilgitte, hellige, rene, rettferdige og frelste mennesker. Alt dette helt ufortjent. Takk Gud for ditt Ord! Takk for at det fremdeles skaper liv! 

Be gjerne for turen til Valdres! Be for de kristne som går på disse bedehusene. Be om at Guds Ord igjen må åpenbares for oss og de vi møter. Be om at mennesker som ikke kjenner Jesus må komme på møtene og få høre Guds Ord.

Tor André og Elisabeth

Hilsen Tor André og Elisabeth