Den personlige invitasjonen er viktig!

Apostlenes Gjerninger forteller i kapittel 18 om Paulus som er i Korint. Fra vers 8b-10 står det «Og mange korintere som hørte Ordet, kom til troen og lot seg døpe. Og Herren sa til Paulus i et syn om natten: Frykt ikke, men tal, og ti ikke! For jeg er med deg, og ingen skal røre deg eller gjøre deg noe ondt. For jeg har mye folk i denne byen.» 

Paulus skulle gå på Guds befaling og forkynne Guds Ord til menneskene i Korint. For Gud hadde mye folk i den byen! I dag er det også mange byer, tettsteder og bygder der Gud har folk. Folk som venter på å bli kjent med den levende Gud som Herre og frelser.

Det er ikke alltid lett å nå disse menneskene. Det er mye som konkurrerer om oppmerksomheten. Det er skole, jobb, aktiviteter og sosiale medier. Spesielt sosiale medier holder på å overta informasjonskanalene våre. Mange unge bruker sosiale medier til å lese nyheter, lese artikler, holde kontakt med venner og bli underholdt.

Vi vil så gjerne nå disse menneskene Gud har rundt om i landet vårt, men hva gjør vi med de som er vanskelige å nå? Jeg tror et verktøy som blir mer og mer viktig i tiden som kommer, er den personlige invitasjonen til å bli med på møter. Det kan være en SMS, en melding på Facebook, et spørsmål til naboen over gjerdet, eller en rask telefon til en du kjenner.

Det som preger samfunnet vårt i dag, er en informasjonsstrøm og en så stor variasjon av informasjonskanaler at vi ikke når alle ved å bruke et medium for å spre at vi arrangerer møter. Noen leser en annonse i avisa, noen får med seg Facebook-eventer, og noen ser plakaten på butikken. Dette er gode tiltak vi må fortsette med. I tillegg tror jeg det er viktig at vi begynner å invitere mennesker personlig.

Det kan koste mye å gå over dørterskelen på et bedehus for første gang. Det er mye lettere å komme om du vet at noen har invitert deg med på møte, noen som prater med deg i inngangen og som sitter med deg på møtet. Det er mye enklere å komme igjen når du får en ny personlig invitasjon fordi du vet du er ønsket av den som inviterer deg. Etter hvert går det fint å komme på møte alene, fordi da kjenner du de andre i forsamlingen og vet at du er en del av fellesskapet.

I en tid hvor ensomheten har inntatt mange, kan vi på bedehusene få invitere nye mennesker med inn i fellesskapet vårt. Både for å bli kjent med dem og få nye vennskap, men mest av alt for at de skal bli kjent med Jesus. For jeg tror Gud har mye folk i dette landet.

Hilsen Elisabeth