Gud er trofast!

I helga var det Sareptamøte med Even Ydstebø, Ole Andreas Meling og Elisabeth Gjerde på Sviland bedehus! Det var godt oppmøte, god forkynnelse og hyggelig å møte kristne brødre og søstre. Etter møtene var det kaffe og boller, og mange ble igjen for å prate. Det er så godt å kunne samles igjen og kjenne på fellesskapet vi har som kristne.

Elisabeth Gjerde synger. Hun er ansatt i Misjon Sarepta

På lørdag talte Even over temaet «Guds trofaste hånd». Han snakket om hvordan trofasthet og trofast kjærlighet er noe alle mennesker ønsker seg. Vi ønsker den trofast kjærlighet som er ubetinget og som varer. Slik trofast kjærlighet er mangelvare i dag. Den finnes ikke hos oss mennesker. Selv om alle lengter etter den, opplever vi at mennesker er troløse, vi svikter og vi faller. Motsatsen til dette er Gud! HAN er trofast. HAN har trofast kjærlighet. Det betyr blant annet at Gud står ved sitt Ord. Det han sier kan vi stole på og han holder sine løfter!

I 2. Tim 2.13 står det «Er vi troløse, så forblir han trofast. For han kan ikke fornekte seg selv».

Selv om mennesker svikter oss her i livet, kan vi alltid regne med Gud. Vi kan regne med han hver dag i dette livet, men det er også han vi må regne med når det gjelder det neste livet. Guds trofasthet er helt avgjørende for vår evighet. Og Gud gir oss et fantastisk løfte nettopp for evigheten. I 1. Joh 1.9 står det «Dersom vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig, så han forlater oss syndene og renser oss fra all urettferdighet». Det er tilgivelse å få for hvert menneske som ber Gud om det. Ikke bare er det tilgivelse å få, han vil også rense oss for all urettferdighet. Når vi tror på Jesus, blir vi fullstendig tilgitt og fullstendig rene i Jesu blod. Og som 1. Joh 2.25 sier: «dette er løftet han ga oss: det evige liv.» Det kan vi stole på. For vi har en trofast Gud!

En av sangene som ble sunget på Sviland var «Stor er din trofasthet», og jeg vil avslutte med første vers og refreng fra den sangen:


Stor er din trofasthet, Herre og Fader,
skiftende skygge når aldri din sti.
Du er den samme, din miskunn er evig,
slik som du var, skal du alltid forbli.

Stor er din trofasthet, stor er din trofasthet,
dag etter dag, ga du nåde på ny.
Himmelske hender gir alt jeg behøver,
trofaste Herre, hos deg har jeg ly.

(T: Thomas O. Chisholm 1866-1960/Sverre Therkelsen 1925, M: William M. Runyan 1870-1957)

Hilsen Elisabeth