Gaveinntektene øker

Det er med stor glede vi kan se tilbake på et år med økte gaveinntekter. Samtidig har vi også økt aktiviteten kraftig. Budsjettet er ikke stort, og Sarepta har ingen kapital og tære på. Vi trenger derfor hver eneste giver. Vi er avhengig av at Herren fyller vår Sarepta-krukke. Og det gjør han ved å kalle givere til å gi. Vi driver utstrakt møtevirksomhet i Norge, med 7 på lønningslista, alle i forkynnende virksomhet. Fortsatt er det ingen ansatte i administrative stillinger i Norge, alt går til forkynnelse. Administrasjon tar vi inn i mellom, og mye gjøres på dugnad. I Spania har vi 8 ansatte samt at vi driver et stort Bibelsenter. Vi blir gang på gang forundret over at det går!

Vi ønsker ikke å mase mye om penger, men i stedet drive et arbeid som folk blir glade for og gjerne vil støtte. Kallet vårt er å skape møteplasser mellom Guds Ord og mennesker. Gud fant det for godt å frelse mennesker gjennom forkynnelsens dårskap, sier Paulus. Og vi vil så gjerne være med å rekke ut en hånd for Herren, inn til hans frelserfavn. Det gjelder for Norden og det gjelder for Spania.

Takk til alle som har støttet arbeidet! Vil du være med som fast giver, kan du enkelt ordne det på nettsida under fanen Støtte.

Ole Andreas Meling