«Frivillige» forkynnere

I Misjon Sarepta har vi ganske mange ulønnede forkynnere, ofte kalt frivillige forkynnere. Vi har rett i underkant av 40 slike. Det er et enormt behov for forkynnelse av Guds Ord i vårt land og folk. I den åndskamp som vi nå står i ….må hjelpe hverandre inn til Ordet og bønnen.

Noen av de frivillige forkynnerne står på vår interne liste, mens andre står på en liste som ligger ute her på hjemmesiden. De du finner på denne listen kan du ta direkte kontakt med om du ønsker besøk til ditt hjemsted. Du kan også kontakte Hans Bergane (hbergane@misarepta.no / 41767688) med tanke på å få tildelt talere til enkeltmøte eller møteuker.

Vær frimodig. Ta ansvar ….for at det blir rikelig med forkynnelse av Ordet på ditt hjemsted.

Bilde: Einar Svela (Privat)