Sarepta-møte i Sylteosen bedehus.

Endelig la det seg til rette med besøk av Sarepta i Sylteosen.
Liv og Martin Skjølberg kom som avtalt, og denne kvelden hadde de med seg en ung forkynner og sanger: Even Ydstebø.

Det ble en givende og oppbyggelig kveld.
Even sang og talte. Vi fikk duettsang av Even og Martin, og en trio sang to sanger.

Even talte godt. Generaltema: I Kristus.
Han leste først fra Rom 8:1 – Så er det da ingen fordømmelse for den som er i Kristus Jesus.
Dette er en trygg stilling i forhold til Gud!
Han nevnte et eksempel en Kinamisjonær hadde brukt:
«Legger du et papir i ei bok og sender boka langt av gårde, vil papiret følge med.
Boka og papiret er ett! Slik også for en kristen. Ett i Kristus. Korsfestet med Kristus.
Oppreist med Kristus. Hans rene liv er mitt. Hans seier er min.
Der boka havner, der havner papiret.”
——Samme himmel, samme Gud og Far.

  • Even nevnte så beretningen om NOA, som fikk klar beskjed om å bygge en ark.
    Alle var trygge i arken, selv om de følte trygghet eller engstelse.
  • Så fikk vi høre om natta i EGYPT, da blodet var strøket på dørstolpene (2Mos 12).
    Alle var trygge i de hus hvor blodet var synlig på dørstolpene – uansett hva de følte.

På samme måte er vi trygge i Kristus, og bare der!

Videre talte Even om livets to muligheter: Livet under nåden eller livet under Guds dom og vrede. Han siterte Joh 3:36 – Den som tror på Sønnen, har evig liv. Men den som ikke vil tro på Sønnen, skal ikke se livet, men Guds vrede blir over ham.
Vi fikk høre lignelsen om de fem kloke og de fem dårlige jomfruene, og lignelsen om fariseeren og tolleren.

To hender – fem fingre på hver hånd.
Den ene hånda – fem ord – ett for hver finger: Gud, vær meg synder nådig!
Den andre hånda – fem ord – ett for hver finger: Min nåde er nok for deg..

Mot slutten av talen:
«Vi mennesker forstår så lite. Hva med Noa? Forstod han Guds befaling om å bygge arken?
Han handlet på Guds ord!
Hva med oss? Er Guds ord harde ord? Uforståelige? Vi har ingen å gå til! Vi går til HAN som har det evige livs ord! Der er vi trygge.»

Til slutt siterte Even Joh 5:24; Rom 8:35-39 og Salme 5:13
I det siste ordet – i Salme 5 – hører vi om et SKJOLD som DEKKER og BESKYTTER med Nåde. Slik er det å være I KRISTUS!

(Han som skriver disse linjer kjente godt farfar til Even, Birger. En god åndelig bror.
Han døde for 10 år siden. I dødsannonsen stor bl.a. dette: «Alt vel i Kristus!»
Stort å oppleve samklangen mellom generasjonene! Fedrenes forbilde i troskap mot Herren!)

Gunnar H.