Møtehelg på Skjervøy

Fredag og lørdag var Sarepta invitert tilbake til Skjervøy for å ha møter. Det er sikkert fem år siden forrige gang jeg var innom dette flotte tettstedet i Nord-Troms. Det ble svært oppmuntrende dager med veldig godt besøkte møter. Det var lagt opp til ett møte på fredag og to på lørdag. Ikke minst var det flott å oppleve at så mange unge familier prioriterte møtene. Rundt førti mennesker var samlet begge dagene. Samlingene ble holdt i den nye, flotte menighetsalen som har blitt åpnet i løpet av året. Lokale krefter hadde ordnet i stand med flott bevertning. Folk hadde god tid, og mange ble sittende lenge igjen for å samtale etter møtene. Det er tydelig at mange setter pris på å få samles om Guds ord.

Skjervøy har ca to og et halvt tusen innbyggere og er en viktig fiskerihavn og servicesenter for fiskeriflåten i Nord-Troms. Det finnes to læstadianske bedehus på tettstedet, som begge har faste søndagsforsamlinger. I tillegg driver kirka en tirsdagsklubb hvor de annenhver uke samler de yngste. Enkelte reiser også over til nabokommunen Nordreisa når DELK Nord har sine gudstjenester der. Ellers e det svært lite besøk av lutherske organisasjoner på stedet.

Vi ble tatt veldig godt imot på Skjervøy, og mange gav uttrykk for at vi måtte komme snart tilbake.

Jan-Tore Olsen