Ingen politisk løsning

I min vandring gjennom Efeserbrevet, kommer en underlig formaning. Dere tjenere: Vær lydige mot deres jordiske herrer. Ef 6,5.

Ordet tjener kan forstås som at arbeidstaker skal være lydig mot sin arbeidsgiver. Det er vel ikke så underlig? Det er bare det at ordet tjener som her er brukt, egentlig betyr slave. Dette er talt inn i en kultur hvor slavehandel var en del av hverdagen. Flere slaver ble frelst. Hvordan skal de så forholde seg til sin herre. Vær lydige….

Det er underlig at ikke Paulus heller ber de kristne gå til kamp mot slaveriet. Det er jo et kjempeaktuelt politisk spørsmål i tida. Bør ikke det være en sak å kjempe for! Tenk på den urettferdigheten som slavene opplever! Tenk på det maktmisbruk som skjer! I tillegg har du kristendomsforfølgelse og grusomheter som keiser Nero stod for. De politiske sakene stod i kø.

Likevel er det taust om disse ting i Paulus sine brever. Hvorfor? Ikke fordi det vil være galt å være politisk aktiv eller kjempe for politiske endringer i samfunnet. Det hører med til kulturoppdraget vi har fått av Gud. Men politikk tar aldri det onde ved roten. Det er noe som er så mye viktigere! 

Paulus er opptatt av menneskets forhold til Gud. Mennesket må bli levende og nye skapninger, så de frykter Gud og tror på ham. Dette er selve saken. Dette er selve nøden i verden. Mennesker er i sin natur Guds fiender. De mistror ham og lager seg i stedet sine egne guder. De trenger å forlikes med Gud. De trenger å motta Guds dyrkjøpte tilgivelse, og komme inn i et sant felleskap med sin Skaper. Og så skal de ved denne nåde ledes inn i kampen mot sitt kjød og den ondskap som finnes i sitt eget hjerte. Det er denne omskapende forvandling vi trenger i vårt land.

Når jeg kjører forbi bygd etter bygd, og vet at her samles ingen til Guds Ords forkynnelse. Eller det kan være vi annonserer for et møte, men et bittelite fåtall velger å komme for å høre. Eller når jeg vet de samles i kirker, og vet at Ordet blir forkynt vrangt, da ser jeg den virkelige nøden i landet. Det finnes ingen politiske løsninger på dette. Kanskje kan faktisk politisk motstand og forfølgelse vekke oss opp så vi finner veien til Ham som kan forandre hjerter innvendig. Også i Efesus og hele det romerske rike kom vekkelsen, og slaveriet opphørte…

Tekst: Ole Andreas Meling

Foto: Adobe Stock