Nyttig bibelundervisning på Skodje bedehus

De tre siste dagene har Sarepta besøkt Skodje bedehus. Der har vi hatt 6 bibeltimer med gjennomgang av alle vers…..i rekkefølge….. i 2. Timoteus brev. De fremmøtte gav utrykk for at dette var nyttig og viktig for kristenlivet.

16 Hele Skriften er innåndet av Gud og nyttig til lærdom, til overbevisning, til rettledning, til opptuktelse i rettferdighet, 17 for at Guds menneske kan være fullkomment, satt i stand til all god gjerning. 2Tim 3:16f

Slik som hele Skriften peker mot Kristus og er Kristus, ja – slik også med 2.Tim. Allerede første kvelden fikk vi skue inn i evangeliet ved:

Han er den som har frelst oss og kalt oss med et hellig kall. Han gjorde det ikke etter våre gjerninger, men etter sin egen rådslutning og nåde, den som han ga oss i Kristus Jesus fra evighet av. 2Tim 1:9

Også i dette brevet får vi mange formaningens ord og man finner ingen kompromiss med synden eller djeveltanker som hvisker: «det er tross alt 2021». Det er Guds Ord som er Herre over oss…..ikke vi som er Herre over Ordet.

Men han som er Herren …….sender ut et nådebudskap til synderen i nød. Dette nådebudskapet skal rekkes ut…Kristus skal forkynnes. Korsfestet og oppstanden….for oss. Han er Livet ……..som også kom med Livet for oss og til oss.

Nå er denne nåden blitt åpenbart ved vår frelser Jesu Kristi åpenbaring. Han har tilintetgjort døden og ført liv og uforgjengelighet fram i lyset ved evangeliet, 2Tim 1:10

Og dette er det evige liv, at de kjenner deg, den eneste sanne Gud, og ham du utsendte, Jesus Kristus. Joh 17:3

HB