138 år etter innvielsen – kom Sarepta til Melleby

19. oktober 1883 ble det holdt innvielse av Melleby bedehus i «Østfold».  Her har det vært et rikt kristent arbeid i generasjoner. Vekkelser og «matstasjon» for Guds folk har huset tjent til. Her har Guds Ord blitt sådd i barnehjerter gjennom «Solstrålen», som er en barnemisjonsforening, fra 1910 og frem til i dag. Det er stor grunn til takknemlighet.

Nå har de holdt på i 111 år!

Men…..den tradisjonelle møtevirksomheten er det så og si blitt slutt med. Den ene etter den andre i Misjonssambandet og Indremisjonens foreninger ble hentet hjem til Herren…..og den jamne møtevirksomheten stoppet opp.

Vi var spente den første kvelden….. den 19. oktober 2021. Ville det komme folk?
Møtene var annonsert på Radio Øst. Ellers var det bare noen i styret for huset som viste om at organisasjonen Misjon Sarepta skulle komme med møter tre dager i strekk!
Noen la nok merke til at en bobil med mange bibelvers kom til bygda, men det var ikke så enkelt å få bilen plassert på noe sentralt sted. Det var bare noen småveier hit og dit…og ingen butikk.

Tre fra bygda kom første kvelden. De var svært så takknemlige for møtet og ei sa: «Det er jo et bønnesvar at dere kom». Neste kveld var vi samlet 11 personer. Fremdeles var folket som møtte frem særdeles positive. De takket og takket for at vi kom. Ja, en sa det slik: «Dette er jo som en drøm….tenk at det enda kan gå an å få ha sånne møter».
Siste kvelden var vi samlet 16 personer og da kom det også yngre og barn til møtet.

Lars Edvard Andersen

Lars Edvard Andresen tok ordet siste kvelden og trakk noen linjer tilbake til Hauge……vekkelsene som hadde vært her på huset……og at han så på disse tre møtekveldene som en ny spire til liv………EVIG LIV.
Dere må komme igjen!
Det var tydelig at flokken som møtte frem hadde omsorg for både unge og gamle som lever og bor her i området. De vil så gjerne at hver og en må bli berget for evigheten.

Enda et slikt sted!  – som trenger besøk. Jeg kjenner ansvaret tynger……arbeiderne er få…..…be Herren drive arbeidere ut! Ja, for det er Han som må gjøre det.

Kan du bli en «bærer» som er med i bevegelsen ut med Ordet? En som er med å sende ut nådegaver med budskap……. og bære dem som går?

Takk til deg som var med å ba for møtene!…….det gjorde til at det var en åpnet dør for Ordet da vi kom. Takk til deg som ofrer til Sarepta sitt arbeid!…….det gjorde det mulige at vi kunne reise hit å ha møter.

Be fortsatt for Melleby Bedehus (Grendehus) og for folket som bor i området her, ja kunne Lars Edvard sine ord bli virkelighet…..at disse møtene var en ny start….en spire til nytt liv.

Bilde i front

HB