I bevegelse – igjen?

Sarepta er en blant mange organisasjoner i bedehusbevegelsen. Da bedehus ble bygd opp på slutten av 1800-tallet og utover på 1900-tallet, var det en bevegelse i bevegelse som vokste frem. Mennesker ble grepet av Ordet. Grepet av evangeliet ….på en slik måte at de ble satt i bevegelse videre ut……..med dette livgivende Ord. De bygde bedehus for at folk sammen skulle ha et møtested med Ordet…….i tillegg til den daglige omgang med Ordet i hjemmene. Frelste mennesker gikk på sine ben til neste bygd…..med Ordet….for også der å skape en møteplass mellom mennesker og Guds Ord.

Er vi som bedehusfolk i dag med i en bevegelse….. i bevegelse? Eller er vi blitt mer opptatt av organisering, strategiarbeid, budsjetter, koselige sammenkomster, egne hjem, selvrealisering, ferie og fritid?

Et kristenfolk i bevegelse, ut med Ordet, kan ikke piskes frem av nidkjære Herrens tjenere. Et nytt liv må bli til. Du må bli født på ny! – og det er Guds verk ved Ordet og Ånden. Der dette nye liv får næring og vokser……. ved samfunnet med Han som er Ordet, Jesus Kristus, der slår Guds Rikes livslover inn:

For vi kan ikke la være å tale om det som vi har sett og hørt. Apg 4:20

Men den som drikker av det vannet jeg vil gi ham, skal aldri i evighet tørste, men det vannet jeg vil gi ham, blir i ham en kilde med vann som veller fram til evig liv. Joh 4:14

For Kristi kjærlighet tvinger oss, idet dette er avgjort: Én er død for alle, og derved har de alle dødd. 2Kor 5:14

Sarepta har i de siste 18 månedene prøvd å ha så mye møter som råd. Samtidig har det vært vanskelig å kunne kalle frivillige medarbeidere ut. Nå er det tid til bevegelse igjen!
Når vi tenker på Norden….så trenger vi gjenfødte kristne mennesker i bevegelse ut med Ordet. Vi trenger møteserier der talere, sangere og andre type medarbeidere gjester bygd og by. Vi må be Herren reise opp nådegaver….og be spesielt om evangelistnådegaven og gaven til å prøve ånder.

Vi har flere frivillige, som har innviet sitt liv i tjeneste for Jesus på nytt……..i sin alderdom.  De lever i forbønn, deltar på møter og er med på å legge til rette for at det skapes møteplasser mellom mennesker og Guds Ord.

KAN DU BLI MED PÅ MØTESERIER?
Vi skal utover høsten ha en del møteserier rundt om. Kan du UNGDOM eller du GODT VOKSNE være med å støtte opp om disse. Reise til bygda og være med i forbønn, invitasjon, sang mm. Talere er satt opp, men det å få folket inn under hørelsen er et bønnearbeid og et invitasjonsarbeid ved «VEIKRYSSENE»

Her er noen av de stedene du kan være med:

Seljord 13.-16. Oktober
Årdal    19.-24. Oktober
Sarpsborg/Råde 18.-21. Oktober
Homstean 2.-4. November
Lauvsnes 5.-7. November
Eidsvåg 19.-21. November
Trondheim 26.-28. November

Følg ellers med på reiserutene og ta kontakt med oss om du kjenner på trangen…..og har muligheten….til å være med i bevegelsen ut med Ordet.
Hjertelig takk også til deg som er med i forbønnens viktige tjeneste…..fra din egen stue.

Er ditt liv innviet til Jesus? Er du fylt av hans kjærlighets ånd?
Går velsignelsens strømmer til andre Gjennom både din munn og din hånd?

Kor:       
Levende vannstrømmer, Frelser, fra deg,
led dem til tørstende sjeler ved meg!
Din vil jeg være, kar til din ære.
Alt du meg gav, være helliget deg!

Er ditt liv innviet til Jesus? Er du tynget av ufrelstes nød?
Har du sagt dem de eier en Frelser Som for dem har lidt skjensel og død?

Er ditt liv innviet til Jesus? Kan det merkes du vandrer med ham?
Har du ropt til den døende verden: Det er liv, det er lys hos Guds Lam!

Men først da kan du lyse for Jesus Når ditt alt er lagt ned for hans fot.
Vil du vinne, ei hindre de andre, Må du selv tvettes ren i hans blod.

SB494

HB

Bilde: Adobe Stock