Glimt fra en møteuke i Steinsdalen

Det er fredag kveld og det er igjen samling i Steinsdalen Bedehus. Denne uken har vi fått besøk av Kristian Fagerli fra Sarepta. Han kom tirsdag kveld, og skal være til søndag kveld. Det er en flokk på rundt 40 personer som samles denne kvelden, og det er personer i alle aldre.

Noen samles til bønn i forkant av møte i «Vetlesalen», og når klokka passerer 1900, toner sangen ut fra høyttaleranlegget.  På grunn av smitterestriksjonene har det ikke vært fysisk sang den siste tiden, men sangene er fra kjente og kjære sanger for bedehusland styrt fra PC- og mobil.

Til åpning denne kvelden blir folket minnet om sangstrofen som avsluttet møte kvelden før: «Om Jesus kom i denne stund og henta heim si brud, vart du då med til himmelen, til herlegdom hjå Gud?» Deretter fikk de høre om en som ikke ble med hjem til himmelen, som det står om i Luk 16, og som slo sine øyne opp i dødsrike.

Det ble understreket at i denne søvnens tid er det viktig å ha sin rikdom i Gud, og ikke i denne verden. Da Lasarus døde, var det englene som bar han hjem, for han hadde sin rikdom i Gud.

Før Kristian slipper til, får vi høre sangen fra CD-en til koret «Gledesbud». Det er sangen «Du er innbudt til bryllup i himmelen.»  Det er et herlig budskap som lyder så lenge nådetiden varer.

I sin tale denne kvelden stiller Kristian Fagerli spørsmålet: «Hvem tok livet av Jesus?». Det blir stille i salen, og folket undrer seg på hva han nå vil svare.

Han understreker at det nok kan finnes flere svar på dette, men han gir oss 5 svar ut fra Skriften. Både jødiske ledere på Jesu tid, romerne og andre «hedninger», mine synder, vår far i himmelen – og han avslutter med Jesu underlige ord om sitt liv: «Jeg setter det til av meg selv.» Et underlig vitnesbyrd om en frelser som gav sitt liv for å frelse fortapte syndere.

Deretter høres Berit Berg sin sang: «Mitt hjerte skal synge en evighet lang, Om Jesus, bare om Jesus. Om korset, om blodet, om tornefull gang, Om frelse fra synd og fra sorg og fra tvang, Om Jesus, bare om Jesus. Mitt hjerte skal synge en evighet lang, om Jesus bare om Jesus»  

Sangen avsluttes med det trøstefulle budskapet «Så hviler jeg der under trengsel og gru, I Jesus, bare i Jesus. Til dagen er kommet og jeg løses ut, Og står for den Tre ganger Hellige Gud, I Jesus, bare i Jesus.».

Etterpå er det vitnemøte og flere personer deler noe. Vi blir minnet om ordet fra Guds munn «Du har bare trettet meg med dine synder», men også om at han sier: «Jeg, jeg er den som utsletter dine misgjerninger for min skyld, og dine synder kommer jeg ikke i hu.» Es 43:25 Flere minnet om dette ordet denne kvelden.

En annen minner om «Til evig tid, Herre, står ditt ord fast i himmelen.» Salme 119:89, og en er blitt minnet om Paulus sin formaning til Korinterne når han sier: «Når Timoteus kommer, da se til at han kan være hos eder uten frykt! … » 1Kor 16, og understreker viktigheten av å se de som kommer innom på møtene.

Til slutt blir det servert smakfulle plommer fra Hardanger, og annet å bite i på korona vis. Folket er takknemlige for Ordet som får lyde.

DRL