«Der ingen kunne tru»

Rundt om i Norden sitter det mennesker som gjennom et langt liv har levd med og for Jesus. Trofast har de forvaltet timene i livet…… som er dem gitt. Midlene som var betrodd dem har ofte vært brukt nøysomt på seg selv og rikelig på Guds rikes arbeid. Mange av disse ildsjeler finner man på landsbygda. Steder der det fremdeles bor folk, men som de unge …..fra de kristne hjem…. er flyttet bort fra. Vekkelsene er uteblitt og tilbake sitter det noen få troende ildsjeler.

John Taylor, som bor på Espenes, sang på møtet i går kveld. I kveld 5/8 skal han ha åpning på møtet. I forbindelse med åpningen på møtet sang vi «Lev for Jesus for alt annet er ei verd å kalles liv» SB741. Enda er det noen få ildsjeler som sokner til dette bedehuset og som lever for Jesus.

Mange steder er de blitt så få tilbake på bedehusene at organisasjonene slutter å sende forkynnere med Guds mat til dem.
Møtene går i «minus». Slik ser vi det når misjonsfokuset blir penger og (ild)sjelene glemmes.

Enda er det mange i Norden som har fokus på at nye må vinnes for Kristus. Det er flott å se. Fremstøt gjøres gjerne på større steder. Fortsett med det!
Likevel vil vi i dag løfte frem alle de som har vært med å bære i Guds rike gjennom et langt liv……og som enda ikke er kommet til Himmelen.
DE TRENGER MAT for sin sjel. De trenger å samles med andre troende til oppbyggelse.
Hvor mange har du vært med på å berge for Himmelen ved at du gav dem mat? – Guds mat på veien hjem!
Sjeler vinnes og berges i havn – for evig – ved å gi dem Guds Ord på livsveien.

Det er ingen som kan tru, eller bli bevart i trua, uten Guds Ord og Guds Ånd.

14b Og hvordan kan de tro på en som de ikke har hørt om? Og hvordan kan de høre uten at det er noen som forkynner? 15a Og hvordan kan de forkynne, uten at de blir utsendt? Rom 10:14b og 15a

Så kommer da troen av forkynnelsen som en hører, og forkynnelsen som en hører, kommer ved Kristi ord. Rom 10:17

Oddvar Moen (85) ønsket velkommen og åpnet på møtet i går kveld. Han og kona Bjørg (87) er sentrale ildsjeler på bedehuset på Espenes.

Jeg sitter nå på Espenes i Troms. Det er ei ganske grisgrendt bygd. Husa ligger ikke tett, men også her bor det evighetsvandrere. Det bor også noen eldre ildsjeler her som svært sjelden får besøk av predikanter på sitt bedehus. Men du……så takknemlige de er for at Herren enda sender noen til dem med Guds mat! Og – ja – enda en gang er det ufrelste i bygda som blir invitert til den møteplass som blir skapt mellom mennesker og Guds Ord disse dagene vi er her på Espenes.

Espenes bedehus

Møtene og reiserutene våre går i dundrende minus om vi ser i kollektskåla, men det er ikke der vi må se. Vi må se på det enkelte menneske og lære å tenke slik som Gud tenker om en sjels verdi. En sjels verdi får du øye på når Kristus, Guds Sønn, på korset åpenbares for deg.
Det er så rikt og velsignet å få være med på å gi Guds mat til gamle ildsjeler i Guds rike…..slik at de når helt frem til løfteslandet – Himmelen.

I dag retter vi en ekstra stor takk til alle dere som sender oss ut med Guds mat til hungrende sjeler. Sender oss ut til sjeler som etter hvert lever på steder der «ingen kan tru»……fordi det er ingen som lenger bringer Guds Ord dit.

1.     Lev for Jesus, for alt annet Er ei verdt å kalles liv! :/: Til den vennen fremfor andre Helt og fullt ditt hjerte giv! :/:

2.     Lev for Jesus! Verdens ære, Rikdom, herlighet og glans :/: Aldri kan ditt hjerte give Blott en times fred som hans.:/:

3.     Lev for Jesus, samle sjeler, Fylk dem under korsets flagg! :/: Skynd deg før enn natten kommer, Virk mens ennå det er dag! :/:

4.     Tusen, tusen arme sjeler Lengter etter liv og fred, :/: Si dem noen ord om Jesus Før enn livets sol går ned! :/:

5.     Si dem hva du selv har funnet, Vitne om hva Gud deg gav! :/: Vis dem kjærlighetens kilde, Nådens hav du øser av! :/:

6.     Lev for Jesus, gi din Frelser Livets vakre ungdoms vår! :/: Gi ham og din manndoms styrke, Gi ham alderdommens år! :/:

7.     Gi deg helt! For han som ber deg, Selv har gitt seg helt for deg :/: Da han fattig og foraktet Gikk her nede korsets vei.:/:

8.     Gi deg helt! Og vit at ingen, Ingen det har angret på! :/: Lev for Jesus til du salig Får inn til hans hvile gå! :/:

Lina Sandell t873. Til norsk 1883

HB