Teltmøter på Rena 20.-25. juli

Østerdalen er ikke kjent for mye møtevirksomhet. Flere kommuner har nesten ikke kristne møter i det hele tatt.

På Rena er det en liten flokk (8-9 personer) som i innbydelsen til årets teltmøter sier: «Vi har hørt et rop fra en Far som savner barna sine». De skriver videre på sine flyveblad: «Jesu Kristi blod renser fra all synd. Dette har vi erfart!»
Ved å lese disse linjer……. merker vi noe av nøden som lever i den lille flokk på Rena.

Teltmøtene skal være på Moen, nedenfor sentrum mot Glomma, ved fotballbanene. Teltet vil stå på grusparkeringsplassen ved Høyskolen.

Fra tirsdag til lørdag er det møte hver dag kl. 17.00. Fra onsdag til Søndag er det bibeltimer kl. 10.30 hver dag. Det blir mye sang og musikk på møtene.

Vi ber om forbønn!
Om du er i nærheten så kom gjerne innom på teltmøtene for å stå med i bønn og innbydelse.

Det er Emmaus Rena og Sarepta som er arrangør.

HB

Bilder: Adobe Stock